Seksjonsleder

Stavanger Kommune

I Bo og aktivitet psykisk helse ønsker vi å legge til rette for utvikling, mening og mestring hos våre ansatte og brukere. Du vet at god kvalitet i arbeidet skapes gjennom dem og deres ledere. Derfor trenger vi din erfaring, ditt engasjement og ditt pågangsmot! Virksomheten skal nå omorganiseres og deles i tre seksjoner der vi nå oppretter nye seksjonslederstillinger.
Som seksjonsleder samarbeider du tett med virksomhetsleder og vil få medansvar for ledergruppen og bofellesskapene i seksjonen.
I virksomhetens lederfellesskap har vi fokus på fagutvikling, læring og kontinuerlig forbedring. 

Arbeidsoppgaver:

 • Som seksjonsleder vil du ha ansvar for ledelse, utvikling og koordinering av tjenestene, avdelingslederne og ansatte i seksjonen. Du skal ha ansvar for resultater innen fag, personal og økonomi i sin seksjon i tråd med virksomhetens vedtatte mål og overordnede krav og handlingsplaner. 
 • Seksjonsleder finner løsninger sammen med avdelingslederne, faglederne, medarbeidere, brukere, samarbeidspartnere og andre seksjonsledere i virksomheten for å løse ulike utfordringer.
 • Skal sikre at system for internkontroll og kvalitet er implementert og kjent i seksjonen.
 • Vi er opptatt av å holde fokus på tjenesteutvikling og ønsket endring av tjenestetilbudene.
 • Lede og koordinere ulike arbeidsgrupper og prosjekter.
 • Bistå bofelleskapene i utfordrende brukersaker i samarbeid med fagledere og avdelingsledere. 
 • Du vil være sentral i å fremme en Recovery-orientert praksis på systemnivå.
 • Stedfortreder for virksomhetsleder

Kvalifikasjoner:

 • Til denne stillingen legger vi vekt på at du har både faglig kompetanse og solid ledelseserfaring. Du må ha høyere helsefaglig utdanning og har variert erfaring som leder innenfor fagfeltet psykiatri og bofellesskap o.l. Vi ser veldig gjerne at du også har videreutdanning innen relevante fag og innenfor ledelse.
 • God økonomiforståelse og kan vise til målbare resultater og planmessighet i drift fra tidligere eller nåværende avdelinger.
 • God kunnskap om HMS som system og i praksis - du kan vise til godt og systematisk HMS arbeid i egen avdeling og kan vise til dokumenterbare resultater av systematisk HMS arbeid. 
 • Du har god kunnskap om turnus og kan vise til gode måter å effektivisere turnuser på og kan veilede andre på dette.
 • Du har erfaring med prosjektarbeid og forbedringsarbeid.
 • Du kan vise til godt planmessig arbeid.
 • Det kreves gode norskkunnskaper. God muntlig og skriftlig formidlingsevne er en forutsetning i stillingen. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • På grunn av at boligene er spredt over flere steder, er det nødvendig at du har sertifikat.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en synlig, tydelig og engasjerende person med gode kommunikasjonsevner. Du må være trygg på deg selv, tydelig og forutsigbar i rollen din og stabil i relasjonen til andre. Det fordrer bl.a. at du er lyttende, nysgjerrig og åpen for andres meninger.
 • Du er ydmyk ift lederrollen og bevisst egne svakheter og styrker.
 • Du er en pådriver som ser muligheter heller enn hindringer. Du har god gjennomføringsevne og tar tak i problemstillinger tidlig.
 • Du jobber godt i team og er opptatt av å samhandle godt med andre relevante parter.

Vi tilbyr:

 • Vi har fleksibel arbeidstid.
 • Vi har etablert oss i flotte nye lokaler i et pulserende nærmiljø i Østre bydel.
 • Vi er en tverrfaglig, engasjert og erfaren ledergruppe som er gode medspillere.
 • Vi bidrar med masse humor og raushet, og utenom dette har Stavanger kommune mange gode og varierte velferdsordninger.
 • Treningssenter i 1.etasje, i samme bygg
 • God sykkelparkering
 • Hjem-jobb-hjem tilbud
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingskode 745100 - Leder. Lønn etter avtale.