Seksjonsleder

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lederstilling i storkommunen! Om du ønsker varierte dager, utfordrende arbeidsoppgaver og dyktige kollegaer, da må du bare søke!

Lillestrøm kommune er en kommune i vekst. Avdelingen for bemannede boliger er en av kommunens største avdelinger, med totalt 15 seksjoner. Her gis det tjenester til 150 av kommunens innbyggere over 18år. Utviklingshemming, utfordrede atferd, varierte diagnoser og nedsatt funksjonsevne er stikkord for målgruppen. Det jobbes målrettet for et helhetlig tjenestetilbud, hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse settes høyt.
Som seksjonsleder innenfor området Bemannede boliger vil samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger i kommunen være en svært viktig oppgave. Man er aldri sterkere enn det svakeste ledd! Åpenhet, gjennomsiktighet og deling av kompetanse er viktige faktorer for å dra i samme retning som resten av kommunen. I avdelingen skal det være en felles forståelse for drift og felles mål for å gi de riktige tjenestene ovenfor målgruppen.

Vi søker nå etter seksjonsleder til Hvam boliger, plassert på Skjetten.
Hvam boliger gir i dag tjenester til 7 tjenestemottakere bosatt i egne leiligheter. Grunnturnus er på 28 årsverk og det er ca. 35 faste ansatte. Bistandsbehovet til brukergruppen er variert, og det ligger flere hol kap.9 vedtak til grunn for de tjenester som gis. Det er en stor andel høyskoleutdannede i personalgruppen, og en høy kompetanse på utviklingshemming, og utfordrende atferd. Det er en jevn fordeling av menn og kvinner. Seksjonen har tilknyttet en fagleder som er pådriver for fag. 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennom planlegging, organisering, ledelse og utvikling skal seksjonsleder sørge for drift av egen seksjon iht. ambisiøse mål
 • Sikre god kvalitet, gode tjenester og gode brukerreiser 
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger   
 • Ansvar for personalledelse og økonomistyring 
 • Tilrettelegge for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø ved seksjonen
 • Ansvar for å følge opp Lillestrøm kommunes overordnede satsinger 
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid 
 • Stillingen inngår i Bemannede boligers ledergruppe 
 • Stillingen rapporterer til Avdelingsleder 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning på bachelor nivå innen helse- og sosial
 • Videreutdanning i ledelse 
 • Relevant dokumentert ledererfaring
 • Solid, relevant ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning.
 • God kjennskap til lovverk og retningslinjer for denne type drift
 • Erfaring med personal, fag og økonomi oppfølging, herunder budsjett og regnskap
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser, samt erfaring fra arbeid med generell arbeidsmiljøutvikling 
 • Erfaring og kompetanse fra turnusplanlegging
 • God digital kompetanse og beherskelse av IKT verktøy
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd og ulike diagnoser
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Du er en robust, faglig sterk seksjonsleder som er god til å involvere, motivere, delegere og myndiggjøre
  medarbeidere.
 • Du er i stand til å bringe tjenesten videre opp og fram i takt med samfunnets utvikling
 • Du ser nødvendigheten av endringsprosesser og står trygt i de
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål 
 • Du står trygt i interessekonflikter, samt bidrar til å avklare ulike forventninger til tjenestetilbud og utføring
 • Du er en trygg og glad person, som har gode samarbeidsevner og kan inspirere dine medarbeidere.
 • Du skaper engasjement
 • Du er beslutningsdyktig, fleksibel og viser handlekraft.
 • Du ser nødvendigheten i å ha et godt samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner i og utenfor kommunen
 • Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige 
 • Du jobber for at vedtatte verdier for Lillestrøm kommune skal prege ditt lederskap

Vi søker en fremoverlent, kunnskapsrik, innovativ og handlekraftig leder med begge bena godt plantet på bakken.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Engasjerte arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag