• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793150
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Seksjonsleder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for tilrettelagte tjenester har ansvaret for drift av tjenestetilbudet for mennesker med utviklingshemming i bydelen. Dette inkluderer nå 6 boliger og 1. dagsenter og kantineprosjekt. Disse ligger lokalisert sentralt i bydel Sagene og med nær avstand til hverandre. Boligene har noe ulike brukergrupper, men felles for alle boligene er at vi skal ha god kvalitet på tjenestene og utvikle tjenestene i tråd med sentrale krav. Vi har fokus på fagutvikling og kompetanseheving. Vi samarbeider i team med enhetsleder, og har etablert et eget fagforum for 3-årige miljøterapeuter på tvers av boligene.


Kjøpmannsgården bolig er en veletablert bolig under enhet for tilrettelagte tjenester og ligger lokalisert i hyggelig trehusbebyggelse sentralt på Torshov. Vi yter bistand til fem beboere med omfattende bistandsbehov og har 14,69 årsverk i turnus fordelt på ca 30 medarbeidere. Tjenesten er organisert etter BOB. Vi har en jevn fordeling av menn og kvinner i et variert og godt arbeidsmiljø. Boligen skårer høyt på medarbeiderundersøkelser og er en bolig preget av stabilitet og kontinuitet. Boligen søker nå en ny, engasjert leder som kan sikre god kvalitet på tjenestene innenfor gitte rammer og bidra til å motivere, inspirere, utvikle og lede boligen videre. Som leder for Kjøpmannsgården må du ha en genuin interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming.


Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Seksjonsleder har totalansvar for drift av Kjøpmannsgården bolig
Dette inkluderer:
Ansvar for å lede og kvalitetssikre arbeidet i boligen
Daglig tilrettelegging og arbeidsfordeling innen området
Personalansvar for i overkant av ca 30 medarbeidere, samt administrativt, faglig og økonomisk ansvar for seksjonen
Rekruttering, opplæring og veiledning av medarbeidere.
Sikre forsvarlig tjenestetilbud i henhold til vedtak, brukernes behov og gjeldende lov / forskrift
Fag og organisasjonsutvikling
Dokumentasjon
Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring
Sikre effektiv ressursutnyttelse
Bidra til at enhetens lederteam fungerer godt.
HMS-arbeid og internkontroll
Brannvernansvarlig
Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Sterk og trygg fagperson med omfattende erfaring fra arbeid med brukergruppen
Relevant og dokumentert ledererfaring fra tilsvarende tilbud
Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Fortrinnsvis vernepleier. Forutsatt adekvat erfaring/kompetanse, vil søkere med annen 3-årig helse og sosialfaglig bakgrunn bli vurdert
Veilederkompetanse er ønskelig
Ønskelig med erfaring fra systemer som Gat, Gerica, Ephorte, Webcruiter, HR, Agresso, Office.

Personlige egenskaper:

Reflektert
Strukturert og systematisk
Trygg i lederrollen
Gode samarbeidsevner
Evne til å utvikle og spre engasjement og entusiasme
Evne til strategisk tenkning
Beslutningsdyktig
Fleksibel
Høy arbeidskapasitet
Selvstendig
Løsnings- og resultatorientert
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel
Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet
God omstillingsevne
Pålitelig
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr:

En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer og stort arbeidspress.
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø og en utviklingsorientert ledergruppe.
Mulighet for stor påvirkning og mulighet til å utforme eget arbeid.
Egen kvalitetskonsulent tilknyttet enheten
Gode forsikrings, låne – og pensjonsordninger
Gode tilbud for ansatte som vil trene på Satselixia
Omfattende kurs- og opplæringstilbud
Avtale om bruk av fleksitid
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring Lønnsplassering i lønnstrinn 52 i Oslo kommunes regulativ  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793150
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune