Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonskonsulent

Offentlig forvaltning

Vi er en del av avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 4 seksjoner (ca. 141 årsverk) spredt beliggende innen sykehusområdet og tilbyr avgiftning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige.

ARA Blakstad er lokalisert i Asker kommune, Blakstad sykehus. Seksjonen tilbyr behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP). Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn, men seksjonen har blant annet også ansvar for å tilby tjenester etter helse og omsorgstjenestelovens § 10-2 og 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12. Seksjonen har i alt 12 behandlingsplasser og er tverrfaglig bemannet med 28.5 årsverk. 

ARA Blakstad søker etter seksjonskonsulent med stedfortrederansvar i 100 % stilling, dagtid. Noe merarbeid bør beregnes.  

  

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og arbeid med arbeidsplaner (turnus)
 • Bidra til å sikre rett kompetanse på jobb til en hver tid
 • Sikre pasientflyt ved inntaksarbeid i samarbeid med teamleder og inntaksteam
 • Bidra til fagutvikling og implementering
 • Bistå og samarbeide med seksjonsleder i daglig drift
 • For tiden stedfortreder i seksjonslederes fravær
 • Merkantile oppgaver som fakturabehandling, bestilling, arbeidskontrakter, møteplanlegging m.m.

Kvalifikasjoner:

 • Du er sykepleier eller vernepleier
 • Du har relevant videreutdanning
 • Du har gjerne erfaring fra ledelse eller som stedfortreder
 • Du har god kunnskap om arbeidsplaner og gode IKT ferdigheter
 • Du har en fordel ved å ha kjennskap til Vestre Viken og de systemer som brukes (GAT, DIPS, Personalportalen m. m
 •  Du har en fordel med arbeidserfaring fra rus og/eller psykisk helse

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad
 •  Du er pålitelig og lojal
 •  Du er samarbeidsvillig og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker varierte oppgaver
 • Du klare å ha mange baller i luften uten å miste kontrollen
 • Du er utadvendt og har god relasjonskompetanse
 • Du er selvstendig og kan jobbe godt i team
 • Du er systematisk og detaljorientert
 • Du liker hektiske dager

Vi tilbyr:

 • Et etablert behandlingsmiljø med erfarne medarbeidere   
 •  Et miljø som er opptatt av faglig utvikling             
 •  Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Opplæring og veiledning i en oppstartfase
 • Aktivt arbeid for å ivareta godt arbeidsmiljø                                                         
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser                                           
 • Gode velferdsordninger- bl. a. velferdshytter