Detaljer


Næring og internasjonalt samarbeid - Sekretariatsleder Regionale forskningsfond Innlandet

Beskrivelse

Avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid har ledig 100% fast stilling som rådgiver.

Om enheten

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid skal iverksette fylkeskommunens politikk på en rekke samfunnsområder, her under næringsutvikling, innovasjon, forskning, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid. Avdelingen har et godt faglig og sosialt miljø med medarbeidere som jobber etter Innlandets visjon: Eventyrlige muligheter.

Vi søker deg som

 • Vil og kan bidra til å videreføre den sterke trenden med økende forskningsaktivitet i hele Innlandet
 • Ønsker å sette varlige spor som sekretariatsleder for Regionale forskningsfond Innlandet
 • Kan oppnå resultater gjennom samarbeid med bedrifter, offentlig virksomhet og kunnskapsmiljøer
 • Har førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen, i Innlandet og globalt
 • Et godt arbeidsfellesskap i et ambisiøst fagmiljø innen forskning og innovasjon, regional utvikling og europeisk samarbeid
 • Tett samarbeid med styret for Regionale forskningsfond Innlandet, med rom for egne initiativ
 • Fleksitid 
 • Kontorsted Hamar
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninge 

Om stillingen

 • Formålet med Regionale forskningsfond er å styrke regional innovasjon og utvikling, øke FoU-innsatsen, bidra til økt forskningskvalitet og gode og konkurransedyktige FoU-miljøer og arbeide for samspill i regionene
 • Forvaltningen av Regionale forskningsfond gjøres i samarbeid med Forskningsrådet
 • Mobilisering til forskning og utvikling er avgjørende for utviklingen av Innlandet
 • Reisevirksomhet og utstrakt kontakt med brukere og samarbeidspartnere er en naturlig del av stillingen
 • Sekretariatsleder har et medansvar for måloppnåelse i strategien for forskning og innovasjon i Innlandet 2021-2024

Arbeidsoppgaver

 • Fremme fondets formål og gi potensielle søkere veiledning slik at fondets midler tildeles prioriterte FoU-aktiviteter
 • Bidra til at kommuner, kommunale virksomheter og bedrifter i hele fylket kobles til og samarbeider med relevante FoU-institusjoner
 • Saksbehandle søknader, forberede saker til styrets behandling og iverksette vedtak
 • Sørge for god økonomistyring
 • Være bindeleddet til Forskningsrådet og andre sekretariatsledere på nasjonalt nivå
 • Sørge for koordinering med andre virkemidler hos fylkeskommunen, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU med flere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitetsutdanning med minimum mastergrad innenfor tekniske, økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra FoU og innovasjon i offentlig og privat virksomhet
 • Kjennskap til søknadshåndtering og regelverk for offentlige støtteordninger
 • God økonomiforståelse og erfaring fra prosjektadministrasjon

Ønskede egenskaper

 • Strukturert og metodisk
 • Evne til å omsette ny kunnskap til praksis
 • Evne til å initiere, utvikle og fullføre prosesser
 • Evne til å etablere og vedlikeholde relasjoner og nettverk

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.