Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sekretær/servicemedarbeider

Vil du bidra til å videreutvikle helhetlig tilbud til pasienter med kronisk nyresvikt, basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet?

Dialyseavdelingen og nyrepoliklinikken åpnet i mars i år, og har 22 behandlingsplasser for hemodialyse (HD) og en poliklinikk for peritoneal dialyse (PD). Det er en lege- og sykepleiedrevet nyrepoliklinikk i samme arealer. Pasientbehandlingen på dialysen foregår på dagtid mandag til lørdag, med utvidet åpningstid mandag, onsdag og fredag.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktiske oppgaver i dialyseavdelingen
 • Pasientkontakt – praktisk bistand inn og ut av avdelingen
 • Varelogistikk, noe varebestilling, varemottak
 • Matservering til dialysepasienter
 • Ekspedisjon/skrankearbeid
 • Timebestillinger og pasientflyt
 • Betjening av telefon
 • Behandling av vurderte henvisninger
 • Planlegging av poliklinikk
 • All dokumentasjon foregår i DIPS
 • Div. kontoroppgaver
 • Bidra til å bygge opp dialyseenheten med gode arbeidsprosesser og teamarbeid
 • Medvirke til å lage gode samarbeidsrutiner internt
 • Bidra til å bygge god kultur og arbeidsmiljø
 • Bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen

Egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker deg som er engasjert og motivert, har pasienten i fokus, og vil bidra til et godt sammensatt miljø
 • Evner å bygge relasjoner og samarbeide godt med ulike typer mennesker
 • God ordenssans, nøyaktighet og ansvarsfølelse
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Erfaring fra sykehus er ønskelig, men ikke påkrevd
 • Liker å jobbe systematisk og strukturert
 • Har godt humør, med ønske om å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Strategisk og helhetstenkende, systematisk, med praktisk sans
 • Selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i arbeidet

Vi tilbyr:

 • Være med å videreutvikle en avdeling med fokus på helhetlig omsorg for pasientene, basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet
 • nyansatt opplæring
 • jobbe i et tverrfaglig miljø
 • på Lovisenberg vil du møte et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt. På sykehuset vil du møte erfarne og dyktige kollegaer
 • gode pensjonsordninger KLP
 • et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • gode velferdsordninger
 • tilsetning og oppstart avtales individuelt

Arbeidssted vil være Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lønn er regulert iht. tariffavtale