Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sekretær på spennende sengepost 

Offentlig forvaltning

Karavdelingens virksomhet er fordelt på to lokasjoner. Sengepost er lokalisert på Ullevål, mens poliklinikk og sirkulasjonsfysiologisk seksjon er på Aker. Her utreder og behandler vi pasienter med forskjellige karsykdommer. Avdelingen har lokale og regionale funksjoner i karkirurgi, samt nasjonalt kompetansesenter i dyp rekonstruktiv venekirurgi. Vi samarbeider tett med annen kirurgisk virksomhet på Ullevål og intervensjonsradiologien.

Karavdelingen har en ledig 100 % fast stilling som sekretær på sengeposten, Ullevål. 

Karavdelingens sengepost flyttet fra Aker til Ullevål i januar 2021 og avdelingens visjon er å ha hele driften samlet. Poliklinikken er per d.d på Aker, og den ansatte må påberegne og ved enkelte tilfeller bistå der også. 

Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis helsesekretær, men sekretær kan også søke.
 • Ønskelig med minimum 2 års erfaring med kontorarbeid på sykehus.
 • Fordel med kjennskap til karkirurgi. 
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til DIPS/P360
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig, også innen medisinsk terminologi

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet med evne til god oversikt
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og serviceinnstilling. 
 • Punktlighet. Må kunne jobbe innenfor stillingens arbeidstid som p.t. er 08.00 - 15:30 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Positivt og sosialt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter foretakets overenskomster