Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sekretær/Helsesekretær 100% fast

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av en allmenpsykiatrisk poliklinikk med integrert TSB team og en  5 døgns post  med  5 sengeplasser som tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige og nyoppussede lokaler, har stabil bemanning og god spesialist dekning.

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Tynset  er dessuten et  område  i Sør-Norge med stabilt skiføre  om vinteren og et svært godt utbygd løypenett i umiddelbar nærhet.  Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

Nav`et i DPS Tynset er vår lille, men veldrevne og serviceinnstilte kontorenhet  og vi har nå ledig :

100% fast stilling for sekretær/helsesekretær. 

Oppstart etter avtale

Det er ønskelig med 2 stk referanser inkludert siste arbeidsgiver. Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som helsesekretær.
 • Relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for kravet om helsesekretærutdanning.
 • Erfaring fra kontorarbeid i spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Kjennskap til og erfaring med DIPS er en fordel 
 • Gode IKT- kunnskaper 
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Blid og imøtekommende 
 • Evne å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Nøyaktig  og strukturert
 • Kommunisere godt med  både pasienter og kollegaer
 • Trives i et aktivt og til tider travelt miljø 
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig engasjerte og trivelige kollegaer
 • En inkluderende arbeidsplass
 • Arbeidstid 08.00  - 15.30 
 • Mulighet for aktuelle kurs / kompetanseheving  
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement 
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.