Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

50% sekretær FACT Ung Ringerike

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 50% stilling som sekretær.

Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet? Da trenger vi deg til å være med på å utvikle FACT Ung på Ringerike.

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familien og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.   

FACT Ung på Ringerike er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, Modum kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Krødsherad kommune og Vestre Viken HF. Temaet vil være lokalisert på Hønefoss. Vi skal lage et tverrfaglige team bestående av erfaringsspesialist, lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell og kontorfaglig med inntil 10 stillinger.

FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. I hovedsak vil det være ambulant arbeid, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg.

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt andre halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 22 kommunene i opptaksområdet. Det planlegges 6 FACT Ung-team i Vestre Viken sitt opptaksområde med hver sin teamleder, som skal samarbeide tett i utvikling av FACT Ung. BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner i Viken 

Arbeidsoppgaver:

 • Den kontoransatte forventes å ha god oversikt og ha den sentrale kontaktfunksjonen for teamet
 • Koordinering av teamets oppgaver og avtaler
 • Sikre tilgjengelighet i teamet
 • Ha oversikt over hvor de ansatte befinner seg og således være en trygghet for de som ambulerer
 • Være administrativ støtte til teamet
 • Administrere statustavle ved behandlingsmøter, utføre registreringer og oppgjør, oppdaterer pasientlister, oversikt over utarbeidelse av behandlingsplaner, kriseplaner og individuell plan
 • Innhente og systematisere data som etterspørres fra teamet

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert Helsesekretær eller tilsvarende utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Solide datakunnskaper, fortrinnsvis DIPS erfaring
 • Kjennskap til GAT, personalportalen, Office og Public 360 er en fordel
 • Kjennskap til digitale arbeidsformer

Personlige egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og systematisk
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Åpen for introduksjon av nye arbeidsformer

Vi tilbyr:

 • Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25