Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sekretær 

Offentlig forvaltning

Ledig vikariat i 100 % sekretærstilling f.o.m. 01.09.24, eller etter nærmere avtale, og frem t.o.m. 30.06.24 med mulighet for forlengelse.     

Merkantil enhet har ansatte i Kristiansand, Arendal og på Byglandsfjord, og vi har nå ledig vikariat i 100 % sekretærstilling p.t. Arendal.

Vi søker deg som fortrinnsvis har god kjennskap til DIPS, både døgn og poliklinikk, og som er kjent med arbeidsoppgaver knyttet til fagfelt rus-/psykiatri.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige og spillavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.
 
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og har enheter i Arendal, Byglandsfjord og Kr.sand. Vi har følgende virksomheter; 5 døgnenheter med til sammen 73 sengeplasser, poliklinikker organisert i ulike team, LAR, vi har også egen Forskningsenhet. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • God IKT forståelse
 • Ønskelig med god kjennskap til DIPS; herunder registreringer, oppgjør, skriving, rapporter m.m. rettet mot både døgninnleggelser og poliklinisk behandling
 • Må har god kunnskap og kjennskap til Officepakken
 • Må ha gode norsk kunnskaper; muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er vant til å ta ansvar for egne arbeidsoppgaver, men som også evner å samarbeide med andre
 • Du må kunne takle høyt arbeidstempo, og hjelpe til der det er behov
 • Du må være ansvarsbevisst og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Inneha gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, spennende og varierte arbeidsoppgaver, p.t. dagarbeid og lønn i samsvar med gjeldende overenskomster.