Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sekretær

Offentlig forvaltning

Føde- og barselseksjonen Bærum sykehus søker sekretær i 75 - 100 % stilling. 50 % av stillingen er fast fra ansettelse, mens 50 % er et vikariat med god mulighet til fast ansettelse. Her i seksjonen jobber sekretæren i nært samarbeide med jordmødre, barnepleiere og leger. Vi har hatt økende fødselstall de siste årene og ser ut til å får ca. 1800 fødsler i år. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Sekretærene på Føde- og barsel bemanner Fødepoliklinikk ekspedisjon i to etasjer, barsel vaktrom og i tillegg har sekretærene ansvaret for flere administrative prosesser og oppfølgingsoppgaver. Det er jevnlige møter med leder, administrativt personell og sekretærene - og vi jobber i team - hvor den enkeltes innsats er av stor betydning for det endelige resultatet. Vår sekretærgruppe tar mye ansvar og er selvstendige medarbeidere. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Du bør ha god allmennkunnskap
 • Helsefaglig bakgrunn
 • Erfaring fra medisinsk kontorfaglig virksomhet i sykehus
 • Gode datakunnskaper og helst kjennskap til DipsArena (eventuelt Partus)
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt, kvalitetsbevisst og så bør du ha evne til å jobbe i høyt tempo
 • Ha gode samarbeidsevner og forståelse for tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner og nøyaktighet
 • Du må være lojal og pålitelig 
 • Det er helt nødvendig å være imøtekommende og ha godt humør
 • Du må like å sitte i front og ta i mot henvendelser fra pasienter og pårørende
 • Fordel om du er fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø og arbeid i team med dyktige kolleger
 • Aktive dager - en meningsfylt jobb
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. 
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035