Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Screener-Cytologi

Offentlig forvaltning

Sykehuset Østfold har som ett av tre sykehus i Helse Sør-Øst blitt tildelt funksjonen som regionslaboratorium ilivmorhalsprogrammet, og vi søker av den grunn en screener med bredcervixcytologi kompetanse.

Sporadisk arbeid ved flere enheter i laboratoriedrift vil kunne være aktuelt. Herunder kan nevnes enhet for histologi, immunhistokjemi, cytologi lab og annet

Ansettelse kan skje før søknadsfristen utløper.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostisering av cytologisk materiale
 • Delta i punksjonscytologisk virksomhet
 • Laboratoriearbeid
 • Kvalitetsarbeid
 • Delta på relevante møter
 • Annet dersom arbeidsgivers behov tilsier dette

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i bioingeniørfag
 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Videreutdanning i klinisk cytologi forutsettes
 • Bred erfaring fra selvstendig screeningarbeid
 • Må beherske norsk skriftlig så vel som muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor vilje til å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig, effektivt og etterrettelig
 • Evne til omstilling og innovasjon
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til at sykehusets, avdelingens og seksjonens mål oppnås
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk fagmiljø av høy kvalitet
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie og annet
 • Bedriftsidrettslag
 • Sentral beliggenhet. Kort reisevei fra Oslo, Vestfold og Sverige
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.