Ledig stilling

Holmestrand kommune

Sande bo- og behandlingssenter søker sommervikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du interessert i en sommerjobb sommeren 2024? Kan Sande bo- og behandlingssenter være stedet for deg? 

Vi har behov for vikarer som ønsker å bidra til å gi våre eldre en god hverdag.  

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum, i gangavstand til tog og buss. Sande bo- og behandlingssenter har 57 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 2 langtidsavdelinger, 2 demensavdelinger og 2 forsterkede skjermet enheter.  Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/aftenvakter, med to eller tre helger på 6 uker.

Viktige arbeidsoppgaver:
 • Personsentrert pleie og omsorg
 • Miljøarbeid med fokus på tillitsskapende tiltak
 • Se pasienten og bidra til god livskvalitet
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid og et godt arbeidsfellesskap
 • Bidra til gode tjenester
 • Medansvarlig for dokumentasjon
Krav til kvalifikasjoner:
 • Det er ønskelig med erfaring fra pleie- og omsorg.
 • Søkere må ha fylt 18 år.
 • Bestått norskprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
 • Sykepleierstudent / vernepleierstudent / sykepleier/ vernepleier / helsefagarbeider/HFA elever
 • Personer med interesse for faget.
 • Gyldig politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremvises før tiltredelse.
Personlige egenskaper:
 • Positiv og godt humør
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Løsningsorientert, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
 • Opplæring og veiledning
 • Godt og faglig utviklende arbeidsmiljø
 • Leder som ser de ansatte og bidrar til nytenkning og utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) 

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting jamfør Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.

 

Lønn i henhold til tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søknader vurderes fortløpende.

Søknadsfrist 30.04.2024.

Kontaktinfo