Samisk språkstimulator, 60 % engasjement

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har ledig et 60 % engasjement som språkstimulator ved samisk barnehageavdeling Svaale, ved Luvlege maanagierte / Ysterhagan barnehage med barn i alderen 1–6 år. 

Det er stort behov for samisk kompetanse i barnehagen og det kan om ønskelig være aktuelt å fylle opp stillingen ved å dekke inn øvrige behov for slik kompetanse. Stillingen gir mulighet for tilrettelagt arbeidstid som avtales med barnehagens avdelingsleder i samråd med pedagogisk leder.

Om oss

Ysterhagan barnehage er en tre-avdelings barnehage hvor den ene avdelingen er samisk med sørsamisk som dagligspråk. Barnehagen har en fin beliggenhet i utkanten av verneområdet Småsetran og med naturen som nærmeste nabo. Arbeidet i den samiske barnehageavdelingen Svaale gir en unik mulighet til å bidra til bevaring og ivaretakelse av det sørsamiske språket gjennom direkte arbeid med barna. En får muligheten til å se umiddelbare resultater av det arbeidet som gjøres. Sammen med pedagogisk leder vil du være med å legge til rette for et rikt språkmiljø gjennom aktiviteter som har de samiske årstider som utgangspunkt.

Kvalifikasjoner
 • beherske sørsamisk språk
 • god kunnskap om sørsamisk kultur og tradisjon
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med barn
 • ønskelig med barnehagefaglig utdanning  
 • grunnleggende IT-kunnskaper 
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • delta i det daglige språkarbeidet i barnegruppa hvor lek, læring, omsorg og danning utgjør grunnlaget for barnas utvikling
 • i samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personalet planlegge og gjennomføre språkarbeid gjennom opplegg i gruppa, hvor formålet er å utvikle barnas samiske identitet og skape trygghet og glede rundt eget språk og kultur
 • delta i aktiviteter utendørs som innendørs
 • delta i barnehagens planleggings-, utviklings- og evalueringsmøter 
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid
 • se lekens egenverdi som middel for læring og språkutvikling
 • være glad i både utendørs- og innendørsaktiviteter
 • fleksibel og løsningsorientert 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • mulighet for tilrettelagt arbeidstid
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 18. mai

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Sigrid Frostvoll tlf. 48 28 26 49 eller e-post: sigrid.frostvoll@roros.kommune.no.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. barnehageloven § 19.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.