Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Samhandlingsoverlege

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester,  Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling kan tilby en 100 % fast stilling som samhandlingsoverlege fra 01.10.2022.

Avdelingen har ansvar for strategisk utvikling av samhandlingsfeltet ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen arbeider i henhold til nasjonale, regionale og lokale føringer. Sentralt framover vil være bidrag til realisering av helsefellesskapet i Oslo. Praksiskonsulentordningen er en del av avdelingens virksomhet.
Avdelingen har videre ansvar for OUS’ sentrale Brukerutvalg og Ungdomsråd, samt ansvar på strategisk nivå for pasient- og pårørendeopplæring, barn og unge i sykehus og likeverdige helsetjenester. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

  • Medisinsk embedseksamen.
  • Bør være spesialist i allmenn- og /eller samfunnsmedisin.
  • Erfaring fra arbeid med samhandling i helsetjenesten.
  • Erfaring fra strategisk arbeid samt god forståelse av kompleksitet i store organisasjoner.
  • Erfaring med å ta initiativ og drive prosesser.
  • God formidlingsevne (skriftlig og muntlig) og solide kommunikasjonsferdigheter.
  • Faglig integritet og evne til å bygge tillit.