Samhandlingsosionom / sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lovisenberg DPS (LDPS) betjener bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen, med til sammen cirka 160.000 innbyggere. Målet er å gi spesialisert tverrfaglig og bredt sammensatt behandlingstilbud til pasientene, for symptomlindring, bedring av funksjonsnivå og livskvalitet. Lovisenberg DPS har en Ruspoliklinikk, tre allmennpsykiatriske poliklinikker, en døgnavdeling, en gruppeseksjon og et bredt ambulant tilbud, samt poliklinikk Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake").

TSB Ruspoliklinikken har for tiden ansatt en psykiater, 2 LIS, 5 psykologer, 7 psykologspesialister, 4 sosionomer og en spesialkonsulent. Til enhver tid har vi 2 psykologistudenter i hovedpraksis. 

TSB Ruspoliklinikken har cirka 700 henvisninger i året, og har tett samarbeid med andre aktører i Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB), særlig døgninstitusjoner, rusakuttmottak og henvisningsmottaket på Oslo Universitetssykehus. Vi samarbeider også med fastleger og med NAV, særlig NAV Arbeid og NAV sosialtjenesten. 

Pakkeforløpet er i utvikling, og stillingsinnehaver vil utforme stillingens innhold sammen med resten av poliklinikken. Innholdet i pakkeforløpet beskriver intensivert tverrfaglig innsats i oppstarten av behandlingsforløpene, medbestemmelse og samarbeide med pårørende. 

Som pakkeløpskoordinator skal du bidra med sosial-/sykepleier-faglige synspunkter og tenkning på tverrfaglige behandlingsmøter og i behandlingsplanlegging. Vi forventer at den som tilsettes har kunnskap om de ulike forvaltningsnivåene, aktuelt lovverk, og behandlingstilbudene i TSB som er tilgjengelige for våre pasienter. Du skal bidra til godt samarbeid og samhandling med bydelene, og gi faglig bistand til andre yrkesgrupper innad ved Lovisenberg DPS. Det er et pluss å kunne bidra i internundervisning og veiledningsoppgaver. 

Vi søker etter deg som:

  • Er en engasjert og dyktig sosionom/sykepleier med bred fagkunnskap, fortrinnsvis med viderutdanning i rusbehandling, evt. i psykisk helse.
  • Har erfaring fra førstelinjetjenesten, gjerne med kjennskap til våre bydeler. Erfaring fra TSB er ønskelig.
  • Har gode samarbeidsevner og evner å kunne jobbe strukturert, både selvstendig og tverrfaglig.
  • Har særlig fokus på koordineringsoppgaver knyttet til pakkeforløp i TSB.
  • Også vil ha behandlingsansvar for egne pasienter.
  • Har gode IKT kunnskaper. 

Det vil legges vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og personlig egnethet.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
  • God pensjonsordning i KLP.
  • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
  • Gode velferdsordninger.

Ruspoliklinikken har høy kompetanse og mange svært erfarne medarbeidere. Vi vektlegger humor og arbeidsglede, og et godt og engasjerende arbeidsmiljø med åpen dialog. 

Ruspoliklinikken holder til i Trondheimsveien 80, Rodeløkka.