Samfunnsutvikling, Seksjon regional plan og analyse - Rådgiver (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samfunnsutvikling har ledig ett års vikariat som rådgiver fra 1. oktober 2021.

Om enheten

Seksjon regional plan og analyse er en av tre seksjoner i Samfunnsutviklingsavdelingen. Den skal være i front når det gjelder statistikk og analyse, og støtte opp om fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør, gjennom å bidra med kunnskapsbaserte analyser knyttet til Innlandssamfunnet. Seksjonen har en nøkkelrolle innenfor koordinering, utvikling og formidling av tall, kart og analyse, og bidrar også i prosess og prosjektarbeid både internt og eksternt.

Vi søker deg som

 • er utviklingsorientert
 • er god til å samarbeide med andre
 • er god til å veilede andre
 • har gode analytiske evner
 • har evne til å lære nye verktøy og sette seg inn i ukjente fagområder
 • er strukturert, nøyaktig og selvstendig

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor en ny organisasjon i utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • du inngår i et team av fagpersoner med tilsvarende oppgaver
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % vikariat fra 01.10.2021 - 30.09.2022
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • statistikk- og analyseproduksjon av regionale og lokale samfunnsforhold
 • det skal både utarbeides kvantitative og kvalitative analyser
 • helhetlige samfunnsanalyser med vekt på regional utvikling vil være sentralt i dette arbeidet
 • visualisering, publisering og presentasjon av statistikk og analyser
 • digitalisering av datagrunnlag/automatisering av løpende oppdateringer
 • koordinering av kunnskapsformidling fra andre avdelinger
 • rådgiving til interne og eksterne aktører
 • delta i interne og eksterne prosjektgrupper knyttet til kunnskapsproduksjon

Kvalifikasjoner

 • høyskole/universitet: mastergrad eller høyere innenfor samfunnsvitenskapelige fag
 • kompetanse innenfor kvalitativ og kvantitativ metode og erfaring med statistikkprogramvare (f.eks. avansert Excel, Power Bi, Tableau, SPSS)
 • relevant erfaring innenfor fagområdet analyse og statistikk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Egenskaper

 • initativrik
 • selvstendig, strukturert og effektiv
 • analytisk og helhetsorientert
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.