Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samfunnsutvikling, Seksjon kommunal veiledning og plan - Rådgiver (engasjement)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samfunnsutvikling, Seksjon kommunal veiledning og plan har ledig 3-årig engasjement som rådgiver innen området lokal og regional samfunnsutvikling med vekt på distriktssatsing.

Høsten 2022 igangsettes prosjekter med særlig satsing på distriktene. Dette er en bred distriktssatsing for bosetting, kompetanse og verdiskaping i distriktskommuner.

Vi søker etter en samfunnsengasjert rådgiver som vil få ansvaret for oppfølging og koordinering av prosjekter og relevante utviklingsoppgaver i relasjon til satsingene.

Om enheten

Samfunnsutviklingsavdelingen er en avdeling i Innlandet fylkeskommune som skal bidra til å styrke regional utvikling i samarbeid med bl.a statlige og regionale aktører, kommunene, næringsliv og frivillige organisasjoner. Avdelingen har et overordnet ansvar for å bidra til tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen og består av tre seksjoner; regional plan og analyse, klima, miljø og naturfangfold og kommunal veiledning og plan. 

Seksjonen kommunal veiledning og plan skal bl.a veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres plan- og utviklingsarbeid. Ansvar for ivaretakelse av det regionale integreringsarbeidet er lagt til seksjonen, særskilt anmodningsprosessen omkring bosetting av flyktninger og å legge til rette for samarbeid med sivilsamfunnet herunder frivillig sektor. 

Seksjonen skal sørge for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling i henhold til regionale planer og nasjonale føringer. Med en tverrsektoriell og helhetlig samordning ønsker vi å bidra til samfunnsutviklingen i Innlandet med oppmerksomhet på innbyggerne, infrastruktur, innovasjon og inkludering.

Vi søker deg som

 • er utviklingsorientert
 • arbeider selvstendig med stort driv
 • er samarbeidsorientert og evner å se helhetlige løsninger
 • kan motivere, bygge nettverk og evne til å mobilisere
 • er selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • en spennende stilling for et viktig samfunnsoppdrag
 • et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 3-årig engasjement
 • ledig umiddelbart
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • bidra til å konkretisere satsingene
 • initiere og utvikle samarbeid med ulike aktører
 • bidra til å utvikle og iverksette prioriterte delprosjekt
 • bistå med prosessledelse og tilrettelagt veiledning
 • prosjektledelse, koordinering og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå fortrinnsvis på masternivå
 • erfaring fra kommunal virksomhet
 • kompetanse og erfaring fra ledelse av utviklingsprosesser (prosjekt- og prosessledelse)
 • erfaring med prosjektoppfølging
 • gode språkkunnskaper, både skriftlig og muntlig på norsk

Ønskede egenskaper

 • åpen og tillitsskapende
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • strukturert og løsningsorientert
 • evner å arbeide systematisk og målrettet med utviklingsprosesser
 • effektiv, med høy arbeidskapasitet

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.