Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samfunnsutvikling, Seksjon for klima, miljø og naturmangfold - Rådgiver fornybar energi (prosjekt)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samfunnsutvikling, seksjon for klima, miljø og naturmangfold har ledig en 3-årig prosjektstilling innenfor fagområdet fornybar energi.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune har høye politiske ambisjoner på klimaområdet og omstilling til det grønne skiftet. Det er politisk vedtatt mål om å bli fossilfri fylkeskommune innen 2025 og klimanøytral region innen 2030. Innlandet fylkeskommune er regional utviklingsaktør og har behov for kompetanse innen fornybar energi for å kunne være en pådriver i det nødvendige arbeidet for å få til denne omstillingen.

Fra ansettelse og fram til 31. desember 2024 skal den som ansettes også jobbe med regionale oppgaver på landsdelsnivå i samarbeid med Østlandssamarbeidet, der Innlandet samarbeider med Oslo og de andre fylkeskommunene på Østlandet. Det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

Her finner du mer informasjon om Innlandet Fylkeskommune og Østlandssamarbeidet

Vi søker deg som

 • motiveres av muligheter, utfordringer og resultater i en politisk styrt organisasjon

Vi tilbyr

 • en interessant stilling for deg som ønsker spennende hverdager i et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % 3-årig prosjektstilling
 • arbeidssted Hamar

Arbeidsoppgaver

 • koordinere Innlandet fylkeskommune sin tverrfaglige innsats for å fremme bruken av fornybar energi
 • være med å følge opp regional plan for klima, energi og miljø i Innlandet
 • bidra inn med kompetanse om fornybar energi i relevante samarbeidsarenaer i Innlandet
 • bistå Østlandssamarbeidet i arbeidet med å få etablert energistasjoner for hydrogen, biogass og el. i landsdelen

Ønskede kvalifikasjoner

 • master innen fagretningen energi og miljø, - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring med prosjektoppfølging
 • gode språkkunnskaper– både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy
 • arbeidserfaring fra kraft- eller energibransjen
 • god kjennskap til offentlig sektor, særlig innen arealforvaltning
 • interesse for teknologisk utvikling
 • analytisk og solid relasjonskompetanse
 • kommersiell forståelse av den forbrukerorienterte delen av energibransjen

Ønskede egenskaper

 • resultatorientert og strukturert
 • effektiv, med høy gjennomføringsevne
 • strategisk anlagt – ser muligheter og er god til langsiktig tenkning
 • fleksibel og tilpasningsdyktig i en arbeidshverdag preget av ulike oppgaver
 • lagspiller med pågangsmot og godt humør
 • rolleforståelse vil bli vektlagt 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.