Ledig stilling

Trondheim Kommune

Samferdselsrådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å være med å utvikle de beste samferdselsløsningene for Trondheim?

Målet vårt er at Trondheim skal være en by hvor det er lett å reise miljøvennlig, og hvor det er godt å bo.

Som rådgiver i Mobilitets- og samferdselsenheten får du være med å planlegge samferdselstiltak. Du vil samarbeide med Statens vegvesen, fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere. Det er en nyopprettet stilling som vil innebære at du gir råd og veiledning til ledere, prosjekter og andre enheter i kommunen. Du skal være en ressursperson for hele enheten, og levere samferdselsfaglige vurderinger og løsningsforslag. Oppgavene dine krever at du har god kjennskap til håndbøker og lovverk, og evner å vurdere og tegne ut detaljerte samferdselsløsninger. Du er kreativ og har interesse for å videreutvikle deg i takt med at samfunnet endrer seg. 

Nå søker vi deg som brenner for å utvikle byen vår til en foregangsby for grønn mobilitet til en fast 100 prosent stilling som rådgiver, med oppstart så snart som mulig.

Om enheten
Mobilitets- og samferdselsenheten har ansvar for et vidt spekter av oppgaver; fra overordnede planer for mobilitet, planlegging av infrastruktur og forvaltningsoppgaver som vurderinger av trafikksikkerhet, skilting og innsendte planer. Som part i Miljøpakken er Trondheim kommune med på å skape fremtidens grønne mobilitetsløsninger, ved å tilrettelegge for at flere skal velge gange, sykkel eller kollektivt som transportmiddel. 

Vi er en enhet bestående av 36 engasjerte kolleger som holder til i moderne lokaler midt i Trondheim sentrum. Som samferdselsrådgiver vil du inngå i avdeling Rådgivning og forvaltning, som skal bidra med fagkompetanse i oppgaveløsningen for hele kommunen. 

Du vil få kompetente og engasjerte kolleger både på enheten og internt i kommunen, som jobber for å finne de beste løsningene for byen vår.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi høringssvar og innspill til plansaker internt i kommunen og til andre etater som stat og fylkeskommune.
 • Gi råd og gjøre faglige vurderinger i forbindelse med politiske saker.
 • Bistå med å besvare henvendelser som krever faglige vurderinger.
 • Gi råd og bistand til prosjektledere i våre gang-, sykkel-, kollektiv- og mobilitetsprosjekter. 
 • Representere Trondheim kommune i eksterne samarbeidsfora. 
 • Dersom du har kompetanse eller interesse for å sette deg inn i arbeidet med trafikksikkerhet er også dette oppgaver som kan inngå i stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk, master innen samfunns- eller teknologifag med samferdsels- eller vegfag i fagkrets.
 • Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kjennskap til politiske prosesser og offentlig forvaltning er en fordel.
 • Erfaring med  infrastrukturprosjekt i byområder.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som evner å samarbeide både internt i kommunen, men også med eksterne parter. Du har gjennomføringskraft og skaper tillit gjennom din faglige ekspertise og gode kommunikasjonsevner. 
Som rådgiver setter du deg raskt inn i komplekse spørsmål og problemer. Du evner å se løsninger fra perspektivet til alle de ulike trafikantgruppene. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming til oppgaver.

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi har derfor fokus på en god balanse mellom fritid og arbeid. Alle våre ansatte tilbys fleksitidsordning. Hos oss vil du få jobbe med spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø.
Vi tilbyr:

 • store muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag
 • være med å gjøre en forskjell for å nå klimamålene med fokus på grønn mobilitet
 • konkurransedyktige betingelser
 • lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Dersom du er kvalifisert og nysgjerrig på stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre ansatte og stille de spørsmålene du ønsker for å finne ut om vi er en god match. Dette for at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss.

Ser frem til å høre fra deg!