Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Vegseksjonen, Enhet for Plan og prosjektering - Planprosjektledere

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Vi ønsker å styrke vårt fagmiljø! Er derfor på leting etter 1-2 engasjerte planprosjektledere, som skal regulere tiltak innen samferdsel.

Om enheten

Stillingen er organisert på enheten Plan og prosjektering.

I dag teller Plan og prosjektering rundt 15 ansatte. Vi dekker fagområder innen planprosjektledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, landskap og grøntfag. Enhetens fremste oppgave er å utarbeide reguleringsplaner, men vi bidrar også gledelig inn i byggeplanlegging og anleggsfaser. Vi går en spennende tid i møte!

Vi er på utkikk etter 1-2 planprosjektledere, som ser nytteverdien og finner glede i å regulere tiltak på fylkesveg. Du må ha et ønske om å bygge Innlandet sammen med oss! Prosjektporteføljen utgjøres i hovedsak av utbedringstiltak, gang- og sykkelveger, bruprosjekter og sentrumsprosjekter. Samferdsel regulerer både i egen regi, og kjøper tjenester eksternt. Enheten bidrar også inn i større utredningsarbeid.

Du vil ha et nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere. Stillingen inngår i fagteamet «planlegging».

Enheten søker en balansert kjønnssammensetning, så vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi søker deg som

 • har relevant kompetanse og erfaring
 • liker å planlegge, koordinere og samhandle
 • er strukturert og holder orden
 • liker og drive prosjekter fremover
 • har et kritisk blikk og glimt i øyet
 • er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • et inspirerende og kompetent fagmiljø, og skikkelig gode kollegaer!
 • fleksibel arbeidshverdag – fleksitidsordning
 • lønn etter avtale 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 1-2 faste stillinger, fulltid
 • arbeidssted Gjøvik, Hamar, Lillehammer eller Fagernes
 • samarbeid internt og mot eksterne parter (berørte, kommuner, offentlige instanser m.m.)

Arbeidsoppgaver

 • planprosjektledelse i tråd med PBL
 • – prosjekter i egenregi
 • prosjektmøter, befaringer, åpne møter
 • bestiller av planprosjekter som utføres av konsulent
 • utarbeidelse av konkurransegrunnlag, for publisering i DPS
 • kontroll av leveranser og oppfølging av konsulent
 • evt. fagansvar plan i større utredninger
 • tegne reguleringsplankart i tråd med gjeldende sosi-standard

Ønskede kvalifikasjoner

 • har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år
 • erfaring fra samferdselsprosjekter, er et pluss!
 • god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • gjerne kjennskap til Focus arealplan, og sosistandarder
 • har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.