Samferdsel, Utbyggingsseksjonen, Enhet for Plan og prosjektering - Eiendomslandmålere

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Spennende mulighet; er du vår nye eiendomslandmåler?
Samferdsel, Utbygging, Enhet Plan og prosjektering søker etter eiendomslandmålere i 2 faste stillinger.

Om enheten

Stillingen er organisert under Utbyggingsseksjonen, på enheten Plan og prosjektering. Utbygging er for tiden inndelt i fire enheter:

 • Plan og Prosjektering
 • Spesialproduksjon
 • Investering og vedlikehold Øst
 • Investering og vedlikehold Vest

Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområder innen planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, digitalisering, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Enhetens fremste oppgave er å utarbeide reguleringsplaner, men vi bidrar også inn i byggeplanlegging og anleggsfase.

Vi ønsker nå å styrke vår enhet, og er på utkikk etter to selvgående eiendomslandmålere, til å komplettere vårt team innen eiendom.

Oppgaveporteføljen er vedlikeholdstiltak og investeringstiltak, og naturlig nok er tiltakene avgrenset til fylkesveg. Geografisk inndelt, med flest oppdrag i gamle Oppland. Du vil ha et nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker deg som

 • har relevant kompetanse og erfaring innen eiendomslandmåling
 • blir glad av å høre ordet matrikkel!
 • har gode GIS-kunnskaper
 • er grundig, og har stor arbeidskapasitet
 • er god på å skape relasjoner, og har glimt i øyet
 • er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø, og skikkelig gode kollegaer
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidshverdag – fleksitidsordning
 • lønn etter avtale

Om stillingene

 • to faste 100 % stillinger 
 • arbeidssted Lillehammer (Gjøvik og Otta kan også være aktuelle)
 • samarbeid internt og mot eksterne

Arbeidsoppgaver

 • utsetting av grensemerker og innmåling av eiendomsgrenser
 • eksterne oppmålingsforretninger
 • bistå Matrikkelprosjektet, for å sikre grenser langs fylkesveger i Innlandet
 • reiseaktivitet er en del av jobben. Arbeidsgiver stiller bil til disposisjon
 • kontroll av leveranser og oppfølging av konsulent

Kvalifikasjoner

 • har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år innen ingeniørfag/ teknisk oppmålingsfag, eiendomsfag eller jordskifte
 • bred erfaring innen faget, er et pluss!
 • autorisasjon fra Kartverket. Er du ikke autorisert – er ikke dette noe problem, da du må belage deg på å ta landmålerbrevet snarest mulig
 • har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • førerkort klasse B 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.