Samferdsel, Utbyggingsseksjonen, Enhet spesialproduksjon - Byggeleder bruvedlikehold

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen,Utbyggingsseksjonen, Enhet spesialproduksjon har ledig en 100 % fast stilling, som byggeleder bruvedlikehold med oppstart så snart som mulig.    

Om enheten

Stillingen er organisert i Utbyggingsseksjonen, under Enhet spesialproduksjon 

Utbygging er inndelt i fire enheter:  

 • Spesialproduksjon    
 • Investering og vedlikehold Øst  
 • Investering og vedlikehold Vest  
 • Plan og Prosjektering    

Innlandet fylkeskommune er eier av 1.233 fylkesvegbruer og konstruksjoner. Stillingen skal bidra i alle prosjekter på brukonstruksjoner, både vedlikeholdstiltak og investeringstiltak, alle faser med planlegging, prosjektering, bygging og bruforvaltning. Det kreves derfor et bredt og nært samarbeid med kollegaer i faggruppe bru/konstruksjon og generelt internt i Innlandet fylkeskommune, og med andre eksterne samarbeidspartnere.   

Enhet spesialproduksjon har pr i dag 13 ansatte, innenfor disse fagområdene: bru/konstruksjon, geologi/geoteknikk, geodata/BIM/GIS og eksterne utbyggingsavtaler. De ansatte er fordelt på flere av Innlandet fylkeskommune sine kontorlokasjoner.  

 Vi søker deg som

 • har god erfaring og gode kunnskaper om brukonstruksjoner, utforming av konkurransegrunnlag og oppfølging av kontrakter med både konsulenter og entreprenører    
 • ønsker å bidra i fagmiljøet med brukompetanse slik at bruforvaltningen Innlandet fylkeskommune gjennomføres på en fremtidsrettet og effektiv måte   
 • har god kunnskap i bruk av IKT- verktøy, god evne til utforming av skriftlige rapporter, utredninger, konkurransegrunnlag og annen skriftlig kommunikasjon  
 • har god evne til muntlig kommunikasjon og har gode samarbeidsevner   
 • liker å jobbe både selvstendig og i team  
 • er selvgående, initiativrik og resultatorientert  
 • er fleksibel mht. arbeidsoppgaver  

Vi tilbyr

Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på en god måte.  

I stillingen tilbyr Innlandet fylkeskommune et bredt spekter av arbeidsoppgaverhvor utviklingsmuligheter og påvirkning både faglig og selvstendig står sterktDet vil være naturlig med samarbeid internt og på tvers av andre fylkeskommuner, etater og firmaer.  

 • Innlandet fylkeskommune tilbyr opplæring med opplegg for oppstart
 • fleksible arbeidstidsordninger med kjernetid
 • trening i arbeidstid 
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling med oppstart så snart som mulig
 • arbeidssted er fortrinnsvis Kongsvinger, men det er mulighet for andre kontorsteder i Innlandet fylkeskommune 

Stillingen vil være organisert under Samferdselsavdelingen i Innlandet, Utbyggingsseksjonen, i enhet SpesialproduksjonInnenfor samme enhet finnes fem andre stillinger innen samme fagområde med variasjoner, slik at stillingen vil inngå i en faggruppe bru/konstruksjoner på enheten, i tillegg til et større fagmiljø på utbyggingsseksjonen.  

Arbeidsområdet for denne stillingen vil i all hovedsak være gamle Hedmark fylke, men det må påregnes oppgaver i hele Innlandet fylkeI samarbeid med den andre byggelederen og øvrig faggruppe bru/konstruksjoner  bruvedlikeholdhar dere ansvar for bruvedlikeholdet i hele Innlandet.    

Arbeidsoppgaver

Det må regnes med å utføre arbeidsoppgaver generelt innenfor fagområde bru/konstruksjon. Stillingen medfører en del reisingNoen av ansvarsoppgavene som ligger under denne stillingen vil være:  

 • overordnet for alle arbeidsoppgaver gjelder tett samarbeid med andre byggeledere, koordinator bruvedlikehold, bruforvaltere, bruinspektører og andre fagpersoner 
 • hovedansvar for håndtering av rammeavtale med entreprenør for bruvedlikehold. Denne kontrakten håndterer bruvedlikehold på samtlige konstruksjoner i hele Innlandet fylkeskommune. Dette betyr:  
  • planlegging og bestilling av tiltak i bruvedlikeholdskontrakten  
  • byggeledelse og koordinering av utførelsestiltak på bruvedlikeholdskontrakt  
  • oppfølging av økonomi, kvalitet, SHA og fremdrift  
 • planlegging og bestilling av prosjekteringstiltak fra konsulent  
 • arbeid med konkurransegrunnlag, kontrahering av entreprenør eller konsulent  
 • håndtering av henvendelser fra eksterne parter som berører IFK sin eiendom innenfor bru/konstruksjon  
 • delta og bidra i utviklings- og innovasjonsarbeid innen fagområdet  
 • byggelederoppgaver på nye brukonstruksjoner eller oppfølging av eksterne gjennomføringsavtaler, kan også bli aktuelt  

Innholdet i stillingen vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene. Nye og andre oppgaver kan tilkomme stillingen.  

Kvalifikasjoner

Formelle krav til utdanning og bevis  

 • relevant utdanning fra minimum teknisk fagskole   
 • du har førerkort klasse B og er mobil, da stillingen medfører noe reising   

Ønsket utdanning:   

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år  

Krav til erfaring:  

 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne  

Ønskeerfaring fra:  

 • fagområdet med bru, konstruksjoner, bruvedlikeholdsarbeid eller vurdering av nødvendige vedlikeholdstiltak 
 • utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kontraktsinngåelse og kontrakthåndtering  

Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet med bru og konstruksjoner vil bli vektlagt, og kan kompensere for manglende formell utdanning.   

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.