Samferdsel, Utbyggingsseksjonen, Enhet for Plan og prosjektering - BIM-koordinator

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdsel, Ubyggeing, Enhet Plan og prosjektering har ledig en 100 % fast BIM-koordinatorstilling.

Om enheten

Stillingen er organisert under Utbyggingsseksjonen, på enheten Plan og prosjektering. Utbygging er inndelt i fire enheter:

 • Plan og Prosjektering
 • Spesialproduksjon
 • Investering og vedlikehold Øst
 • Investering og vedlikehold Vest

Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområder innen planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, digitalisering, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Vi ønsker nå å styrke vårt team innen digitalisering, og er på utkikk etter en selvgående BIM-koordinator.

Stillingen inngår i digitaliseringsprosjektet, som bla. skal implementere nye nasjonale programvarepakker fra Trimble. Du vil ha et bredt og nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere. 

Vi søker deg som

 • viser stor interesse for BIM og prosjekteringsledelse som fagfelt
 • er innovativ, og ser de store mulighetene som ligger i digitalisering
 • har relevant kompetanse, og erfaring innen bruk av BIM og GIS som arbeidsverktøy
 • du leter kontinuerlig etter forbedringspotensial, og har fokus på effektivisering innen dataflyt og arbeidsprosesser
 • er uredd, og ser de store fordelene ved standardisering
 • har erfaring med bruk av samhandlingsløsninger som eksempelvis Quadri eller Sharepoint
 • Har erfaring med bruk av visualiseringsverktøy som eksempelvis Solibri, Bim360, NavisWorks, Gemini
 • er grundig, og tidvis liker høyt tempo
 • er god på å skape relasjoner, og har glimt i øyet
 • er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø, og gode kollegaer
 • fleksibel arbeidshverdag - fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • arbeidssted Hamar, Lillehammer eller Gjøvik
 • samarbeid internt og mot eksterne
 • tett samarbeid

Arbeidsoppgaver

 • aktiv rolle i prosjekteringsgruppen internt, og i BIM-nettverket til fylkeskommunene  
 • tverrfaglig koordinering av prosjekter
 • planlegge og styre modellering og koordinering av prosjekter sammen med prosjekteringsledere 
 • arbeide med standardisering og implementering
 • digitalisering

Kvalifikasjoner

 • bachelor/ master innen GIS eller ingeniørfag
 • erfaring med gjennomføring av modellbaserte prosjekter
 • du har faglig tyngde innen IT, og god kjennskap til relevante IT-verktøy
 • du tar initiativ, og liker godt å jobbe i team
 • du liker deg som møteleder
 • har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.