Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, seksjon Stab - Seniorrådgiver jurist

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen, seksjon stab samferdsel i Innlandet fylkeskommune har ledig en til to faste stillinger som jurist med tiltredelse snarest mulig. 

Om enheten

Seksjon stab samferdsel har det overordnede ansvaret for blant annet jus, økonomi, kommunikasjon, sikkerhet og beredskap, kvalitet- og styringssystem, internkontroll, politiske saker og SHA for samferdselsavdelingen. Vi bidrar med spisskompetanse, koordinering og styring opp mot andre seksjoner og avdelinger.

Vi søker deg som

er en dyktig jurist og som ønsker en interessant og krevende stilling i fylkeskommunens samferdselsavdeling.

Vi tilbyr

 • en spennende juristjobb med varierte og krevende arbeidsoppgaver der du får muligheter til å jobbe med et bredt juridisk fagfelt
 • deltagelse i prosjekt- og utviklingsarbeid i nært samarbeid med ulike fagmiljøer i Innlandet fylkeskommune
 • et godt og sosialt arbeidsmiljø med engasjerte og inkluderende kollegaer
 • lønn etter avtale eller
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

Stillingen er plassert i seksjon stab i samferdselsavdelingen, seksjonen består av 17 personer, herunder et juristteam på totalt fire-fem personer.

 • 100 % fast stilling 
 • tiltredelse snarest
 • arbeidssted primært på Lillehammer, men Hamar og Gjøvik kan også være mulig arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

 • bistå i anskaffelsesprosesser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • rådgivning innen kontrakts- og entrepriserett
 • behandling av erstatningskrav
 • gi råd og veiledning til samferdselsavdelingens seksjoner og fagenheter
 • saksbehandling og oppfølging av innkomne saker, både fra eksterne og interne, innenfor alle rettsområder som berører samferdselsavdelingen 

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ved videreutvikling eller omorganisering av avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • du er cand. jur eller har en master i rettsvitenskap
 • du har gjerne erfaring innen flere av samferdselsavdelingens rettsområder, herunder offentlige anskaffelser, entrepriserett, kontraktsrett, vegrett, erstatningsrett, naborett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du har evne til å jobbe både selvstendig og i team

Ønskede egenskaper

Vi ønsker oss en kollega som:

 • er initiativrik, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • har gode analytiske evner
 • er nøyaktig med sans for detaljer uten å miste det overordnede perspektivet
 • har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • trives med parallelle prosesser
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.