Detaljer


Samferdsel, Randsfjordferja - Skipsfører (tilkallingsvikar)

Beskrivelse

Randsfjordsambandet har ledig stilling som skipsfører – tilkallingsvikar, fra snarest mulig.

Om enheten

Innlandet fylkeskommunen eier og drifter Randsfjordferja II. Randfjordferja II er landets eneste innlandsferje i helårsdrift. Ferjeruta mellom Tangen og Horn har en lang historie, og har i over 40 år fraktet både folk og biler mellom øst- og vestsiden av Randsfjorden. Båten er viktig for lokalsamfunnet i Bjoneroa, pendlere og skoletrafikken i området. Innlandet fylkeskommune er i ferd med å bygge ny ferje som overleveres sommeren 2021. Ferja går over Randsfjorden mellom Tangen og Horn, med start om morgenen og avslutning om kvelden ved Tangen (vestsida). Tangen ferjeleie ligger på vestsiden av Randsfjorden, sør for Bjoneroa. Horn ferjeleie ligger på østsiden av Randsfjorden ved fylkesveg 34 mellom Brandbu og Dokka. 

Vi søker deg som

 • er tilgjengelig, fleksibel, pålitelig og ansvarsbevisst
 • har interesse for arbeidet 

Vi tilbyr

 • varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønns- og arbeidsbetingelser etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger 

Om stillingen

 • tilkallingsvikar
 • ledig fra snarest mulig
 • oppmøtested Tangen i Randsfjorden

Arbeidsoppgaver

 • skipsfører
 • daglig vedlikehold
 • bistå i arbeid om bord ved behov
 • i forbindelse med arbeidene med ny ferje må en også være forberedt på å utføre rederioppgaver 

Kvalifikasjoner

 • minimum dekksoffiser D-5, (begrenset fartsområde)
 • godkjent helseattest fra sjømannslege
 • passasjer og krisehåndteringskurs, må ha gyldig fartstid innen passasjertrafikk
 • fartstid i forhold til opprettholdelse av sertifikater og kurs
 • alle kurs og sertifikater må være gyldige
 • godkjenning som assessor er ønskelig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.