Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Randsfjordferja - matros/lettmatros

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Randsfjordsambandet har ledig en 100 % fast stilling og et vikariat på 100 % stilling som dekksarbeider om bord på M/S Randsfjordferja Elrond.Aktuelle kandidater tilsettes som matros eller lettmatros ut ifra sine kvalifikasjoner. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Søkere bes oppgi om de søker på fast stilling, vikariatet eller begge stillinger.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune eier og drift er M/S «Randsfjordferja Elrond». Fartøyet er helt nytt , satt i rute januar 2022. Ferjesambandet på Randsfjorden er innlandets eneste ferjesamband i helårs drift .

Ferjeruta mellom Tangen og Horn har en lang historie, og har i over 50 år fraktet både folk og biler mellom øst- og vestsiden av Randsfjorden. Sambandet er spesielt viktig for lokalsamfunnet Bjoneroa, jobbpendlere og skoletrafikken i området.

Ferja har base og oppmøtested på Tangen ferjeleie, som ligger på vestsiden av Randsfjorden, sør for Bjoneroa. Horn ferjeleie ligger på østsiden av Randsfjorden ved fylkesveg 34 mellom Brandbu og Dokka.

Mannskapet på Randsfjordsambandet jobber i dag i 3-skifts rotasjon med fordelaktig turnus.

Innlandet fylkeskommune stiller hybel disponibel for mannskap som ikke kan pendle hjem.

Vi søker deg som

 • er fleksibel, pålitelig og ansvarsbevisst i ditt arbeid
 • har stor arbeidskapasitet, tar en utfordring og er løsningsorientert
 • har faglig interesse for arbeidet

Vi tilbyr

 • et nytt og moderne fartøy
 • varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • lønns- og arbeidsbetingelser etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • dagordning
 • turnusordning
 • hybelordning

Om stillingene

 • en 100 % fast stilling
 • et 100 % vikariat 
 • matros eller lettmatros om bord
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • grundig opplæring vil bli gitt
 • oppmøtested på Tangen i Randsfjorden

Arbeidsoppgaver

 • ha sikkerhet som sitt hovedfokusområde, herunder vakthold på dekk
 • daglig klargjøring av fartøy, dekksarbeid og løpende vedlikehold om bord
 • maskinpasser- og billettøroppgaver
 • lasting, lossing og stuing
 • passasjerhåndtering
 • andre oppgaver pålagt av kaptein eller rederi

Kvalifikasjonskrav

For stilling som matros kreves:

 • fagbrev som matros, eller ferdighetssertifikat matros iht. STCW78(2010), eller gyldig fartstid for å kunne mønstre matros (iht.Kvalifi kasjonsforskrift en §79)
 • grunnleggende sikkerhetskurs IMO50 iht. STCW II Tabell A-VI/1-1/-2/-3/-4
 • båtmannsertifikat (Redningsfarkost/MOB) iht. STCW II Tabell A-VI/2-1
 • brovaktsertifikat iht. STCW A-II/4
 • passasjer- og krisehåndteringskurs iht. STCW VII Tabell A-V/2
 • helseerklæring for sjøfolk


For stilling som lettmatros kreves:

 • gyldig fartstid for å kunne mønstre lett matros (iht. Kvalifi kasjonsforskrift en §78)
 • grunnleggende sikkerhetskurs IMO50 iht. STCW II Tabell A-VI/1-1/-2/-3/-4
 • båtmannsertifikat (Redningsfarkost/MOB) iht. STCW II Tabell A-VI/2-1
 • brovaktsertifikat iht. STCW A-II/4
 • passasjer- og krisehåndteringskurs iht. STCW VII Tabell A-V/2
 • helseerklæring for sjøfolk

Søkere som innehar fartstid til å ivareta maskinpasseroppgaver (36 måneder) og kandidater med tilhørighet på Østlandet vil bli prioritert.

Erfaring fra fartøy med batteri-framdrift er en fordel, men ikke et krav.

Søkere som mangler eller har utløpte kurser/sertifikater vil også kunne bli vurdert til stillingen.

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.