Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel - prosjektmedarbeider landskap (engasjement)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Liker du å prosjektere landskap?

Samferdsel, Utbygging, Enhet Plan og prosjektering har ledig et 100 % ettårig engasjement på landskap, med mulighet for fast ansettelse innen landskap.

Om enheten

Enheten Plan og prosjektering dekker følgende fagområder: planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, digitalisering, landskap og grøntfag. Vi er 13 ansatte, fordelt på kontorstedene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Enhetens fremste oppgave er å utarbeide reguleringsplaner, men enheten bidrar også inn i byggeplanlegging og anleggsfaser. Vi går en veldig spennende tid i møte, og er derfor på utkikk etter en medarbeider som elsker å prosjektere landskap! Gjerne en landskapsplanlegger, landskapsingeniør eller landskapsarkitekt.

Hovedtyngden av våre prosjekter er utbedringstiltak, gang- og sykkelveger, bruprosjekter og sentrumsprosjekter på fylkesveger i Innlandet.

Du vil ha et nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere. Stillingen inngår i et prosjekteringsfellesskap med vegplanleggere, VA og overvann, BIM og landskap.

Enheten søker en balansert kjønnssammensetning, så vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi søker deg som

 • har relevant kompetanse og erfaring
 • er glad i å prosjektere, og finner glede i å levere inn i modell – samhandling med andre fag
 • lagspiller
 • kreativ, og med glimt i øyet
 • er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • et inspirerende og kompetent fagmiljø, og skikkelig gode kollegaer!
 • fleksibel arbeidshverdag – fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

Stillingen er organisert på enheten Plan og prosjektering, på Samferdselsavdelingen.

 • 100 % engasjement, ettårig, med mulighet for fast ansettelse
 • arbeidssted Gjøvik, Lillehammer eller Hamar
 • samarbeid internt og mot eksterne

Arbeidsoppgaver

 • fagansvar i prosjekter
 • deltakelse i prosjektmøter
 • befaringer
 • produksjon av skisser
 • prosjektering – 3D
 • leveranser inn i modell
 • ivareta beskrivelser i konkurransegrunnlag - byggeplan
 • kontroll av leveranser og oppfølging av konsulent

Kvalifikasjoner

 • har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år
 • erfaring fra samferdselsprosjekter, er et pluss!
 • erfaring med prosjekteringsverktøy. Vi benytter Autodesk Civil 3D, Focus CAT landskap, Novapoint-modulene landskap og Quadri, og kjennskap til noen av disse programvarene er en forutsetning for jobben. Kjennskap til andre programmer, som Autodesk infraworks, Sketchup eller Lumion er en fordel.
 • Søker kommuniserer god på norsk, både skriftlig og muntlig
 • har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.