Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel - prosjektleder

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen/ Vegseksjonen/ enhet Utbygging øst har en 100% fast, ledig stilling som Prosjektleder.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandat som en aktiv samfunnsutvikler på en god måte. Innlandet fylkeskommune har ansvaret for ca. 7000 km fylkesveg.

Enheten Utbygging øst skal bidra til at vegseksjonen når sine satte mål i henhold til politisk vedtatt Handlings og utbedringsprogram for fylkesveger. Enheten har ansvaret i egen portefølje med ansvar for økonomi, SHA, ytre miljø, kontrakts utarbeidelse og strategi, kontrahering av entreprenør og oppfølging av entreprenør i utbyggingsfasen. På enheten har vi ansatte innen prosjektledelse, byggeledelse, kontrollingeniører og byggherrestøtte.

Vi søker deg som

 • har relevant kompetanse og erfaring innen samferdsel
 • liker systematisk arbeid og er nøyaktig å kvalitetsbevisst
 • har god kontrakt og økonomi forståelse
 • kan håndtere krevende forhandlingssituasjoner
 • liker å ta initiativ til å finne nye løsninger og verktøy for at vi skal ivareta vårt byggherreansvar på en profesjonell og effektiv måte
 • har evnen og interessen til både selvstendig arbeid og skape resultater sammen med andre
 • liker å drive prosjekter fremover
 • har praktisksans
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø og gode kollegaer
 • interessante arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidshverdag – fleksitidsordning
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • gode utviklingsmuligheter for den rette
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • arbeidssted fortrinnsvis Kongsvinger. Hamar kan vurderes for den rette, men det må påregnes min. 3 kontordager på Kongsvinger pr uke
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov og avtaleverk
 • stillingen inngår i et samarbeid med flere fagområder med et bredt byggherremiljø på vegseksjonen

Arbeidsoppgaver

 • være med i utarbeidelse av reguleringsplaner, tekniskeplaner og byggeplaner
 • kontroll av leveranser med oppfølging av konsulent
 • pådriver for leveranser av prosjekter på HMS, økonomi, tid og riktig kvalitet.  
 • utarbeidelse og valg av kontrakts strategi
 • faglig støtte til byggeleder
 • påse at våre system med styrende dokumenter utarbeides og relevant regelverk følges i våre kontrakter
 • bidra i arbeidet for en seriøs byggenæring i samarbeid med byggherremiljøet og anleggsbransjen
 • nye og andre oppgaver kan tilkomme stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra samferdselsprosjekter
 • kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig. Minimum nivå C1 (CEFR)
 • har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.