Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Kollektivtransport - Rådgiver/konsulent

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som konsulent/rådgiver i Enheten digitale tjenester. 

Om enheten

Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale tjenester og løsninger.

Innlandstrafikk består av enhetene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 57 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

Vi søker deg som

 • trives med å samarbeide med andre, men også arbeider godt selvstendig
 • har høy faglig integritet, finner løsninger og evner å ta selvstendige beslutninger
 • arbeider planmessig og strukturert
 • er opptatt av faglig utvikling
 • ønsker å bidra til å skape et attraktivt og fremtidsrettet mobilitets- og kollektivtilbud i Innlandet

Vi tilbyr

 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver for å understøtte kollektivtilbudet med digitale tjenester
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger i et sterkt og godt fagmiljø
 • muligheter for å jobbe i prosjekter, bla i et større prosjekt med innføring av nye billett og sanntidsløsninger
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • kontorlokaler i Lillehammer sentrum med utmerket kantine og eget trimrom
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidssted Lillehammer
 • det må regnes med noe reiseaktivitet

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte og bygge opp under Innlandstrafikk sin visjon «Enkelt for alle å reise kollektivt»

Noen av arbeidsoppgavene kan være:

 • overvåking, vedlikehold, utvikling, og support av våre informasjonsløsninger
 • oppfølging av digitale flater ute på holdeplasser og knutepunkt
 • kontroller og utbedring av IKT utstyr i buss
 • delaktig i administrasjon og drift av flere av våre systemer som vi benytter i Innlandstrafikk
 • arbeide med ulike oppgaver/prosjekter med Entur og andre samarbeidspartnere (Entur bygger digital infrastruktur for all kollektivtransport i Norge)
 • delta i teknologi- og andre prosjekter innenfor kollektivtrafikken
 • arbeidsoppgaver vil kunne endres

Ønskede kvalifikasjoner

 • har relevant arbeidserfaring med teknologiske løsninger og digitaliseringen, gjerne innen kollektivtransport
 • relevant høyere utdanning, rett erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • ha erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder 
 • som person er du strukturert og har gode samarbeidsevner
 • jobber selvstendig og tar ansvar for dine ansvarsområder
 • du er flink til å planlegge og organisere ditt arbeid
 • er endringsvillig og omstillingsdyktig
 • har førerkort klasse 
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. 

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.