Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Kollektivtransport, Innlandstrafikk - Fagkoordinator skoleskyss

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som Fagkoordinator skoleskyss fra 1. oktober 2022.

Om enheten

Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og anskaffelser, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter, Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

Vi søker deg som

 • ønsker å være med å videreutvikle gode løsninger for transport av skoleelevene i Innlandet
 • har evne og vilje til å lede, motivere og inspirere kollegaer og samarbeidspartnere
 • er løsningsorientert og liker utfordringer

Vi tilbyr

 • spennende og interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 01.10.2022
 • arbeidssted Lillehammer

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være å jobbe med drift og utvikling av arbeidet med den lovfesta retten til skoleskyss. Dette i tett samarbeid med fagleder rutetilbud, faggruppa og de øvrige faggruppene i seksjonen. Arbeidet med skoleskyss følger et årshjul med ulike oppgaver gjennom skoleåret. I hverdagen vil man være med å påvirke transporten til over 23000 skoleelever som har rett på fri skoleskyss i grunnskole og videregående skole.

Ansvarsområder:

 • faglig ansvar for skoleskyssordningen
 • inntekts- og økonomioppfølging innen fagområdet skoleskyss
 • rapportering, statistikk og analyse
 • kvalitets- og forbedringsarbeid

Arbeidsoppgaver:

 • saksbehandling knyttet til klagesaker om skoleskyss (vedtak etter forvaltningslova)
 • dialog med kommunene/skolene, foresatte og elever om transporttilbudet, retningslinjer og frister
 • planlegge, forbedre og utvikle gode løsninger for skoleskyss.
 • driftsoppfølging av transportører
 • delta i plan- og budsjettarbeid for faggruppen
 • være kontaktpunkt mot nasjonale fora knyttet til eget fagområde
 • samarbeid internt og eksternt i prosjekter og utviklingsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra relevante fagområder
 • lengre relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god økonomisk forståelse, kjennskap til økonomisystem
 • kunnskap om regelverk og retningslinjer innenfor skoleskyss er en fordel, (Opplæringsloven)
 • erfaring innen kollektivtransport, eller andre transport- og logistikkområder er en fordel
 • god kompetanse i bruk av IT-verktøy, forståelse av digitalisering og store datamengde arbeidsprosesser
 • erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder
 • relevant ledererfaring er ønskelig

Ønskede egenskaper

 • selvgående og evne til å se muligheter
 • evne til å lede, motivere og involvere
 • gjennomslagskraft og gjennomføringsevne, selv i krevende situasjoner
 • strukturert og systematisk
 • gode samarbeidsevner og helhetsforståelse
 • evne til å håndtere mange aktiviteter samtidig
 • har fokus på kvalitet og forbedring av arbeidsprosesser, rutiner ol.
 • analytisk og ivaretar helhet

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.