Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Kollektivtransport - Innkjøpskonsulent/ rådgiver

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Seksjon Kollektivtransport, Innlandstrafikk har ledig 100 % fast stilling som konsulent/rådgiver innkjøp.

Om enheten

Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.  

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal. 

Stillingen er en del av et dyktig team i faggruppe økonomi og kontrakt.

Vi søker deg som

 • har erfaring fra innkjøp og kjennskap til offentlig anskaffelsesregelverk
 • er interessert i å utvikle anskaffelsesprosessen som et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens målsettinger
 • er nysgjerrig og lærevillig og har gode kommunikasjonsevner
 • er strukturert og nøyaktig med god forretningsforståelse
 • trives godt i samarbeid med andre, samtidig som du er selvstendig
 • har en god forståelse og interesse for Innlandstrafikks oppgaver og plass i samfunnet

Høres dette ut som deg? Da ser vi frem til å høre fra deg!

Innlandstrafikk sine anskaffelser dekker et bredt spekter av varer og tjenester. Fra mindre kontrakter til komplekse bussanbud. Innlandet Fylkeskommune benytter Mercell som elektronisk anbudsverktøy ved utlysning av anskaffelser og som KAV til kontraktsoppfølging. Du får mulighet til å komme tett på alle faggrupper i seksjonen og arbeide med sentrale anskaffelser og kontrakter som har stor betydning for seksjonens drift og lønnsomhet. Rundt deg har du et meget solid fagmiljø innen aktuelle fagområder.

Vi tilbyr

 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • hverdagen tilbringer du i lokaler sentralt i Lillehammer sentrum med utmerket kantine og eget trimrom
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidssted Lillehammer

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene inneholder blant annet;

 • ansvar for gjennomføring og kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser i samarbeid med enhetene, herunder forberedelser, gjennomføring, forhandlinger, evaluering og kontraktsoppfølging
 • bidra til strategisk utvikling av anskaffelser som også skal stimulere til økt bærekraft og til å innarbeide miljøtiltak i anskaffelsesprosessen
 • bistå i oppfølging av avtaler
 • være en profesjonell partner i leverandørrelasjonen slik at avtalte effekter hentes ut
 • håndtere innsynsbegjæringer og klager i anskaffelsene
 • utvikle og forvalte maler, veiledninger og kontrakter

Ønskede kvalifikasjoner

 • kan vise til relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • rett erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • bransjeerfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • gjerne erfaring med anskaffelsesregelverk og prosesser i offentlig sektor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.