Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Drift - Kontrollingeniør driftskontrakt, Hamar

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Vegseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som kontrollingeniør driftskontrakt.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på god måte.

Vegseksjonen har ansvar for drift og ordinært vedlikehold av rundt 7000 km fylkesveg i Innlandet fylke. Seksjonens leveranser skal være blant annet:

- Profesjonell drift av vegnettet, med høy kvalitet, som gir god og sikker framkommelighet med stort fokus på trafikksikkerhet, inkl. akutt, korrektivt vedlikehold

- Ordinært vedlikehold, inkl. forarbeider dekke, ordinær dekkelegging, ordinær vegmerking (vedlikeholdsmerking)

- Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging, inkl. inspeksjoner, objekt og tilstandsregistrering

Innholdet i flere av stillingene vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene. 

Vi søker deg som

 • ­har evne til å samarbeide med andre på en god måte
 • har god kontrakts­ og økonomiforståelse
 • ­har kjennskap til regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt
 • ­har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • ­er selvstendig, målrettet og jobber strukturert
 • har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner
 • har evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter
 • er fleksibel til arbeidsoppgaver
 • ønsker å arbeide i et innovativt arbeidsmiljø

  Nærhet til kontraktsområdet er en fordel.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • kontorsted Hamar, med arbeid ute på vegnettet 

Arbeidsoppgaver

 • rapportere til byggeleder på kontrakten og bistå byggeleder i oppfølgingen av kontrakten med entreprenør
 • ­utarbeide gode kontrollplaner, gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater
 • det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller ved spesielle hendelser
 • ­redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter
 • innmelding og behandling av data i NVDB
 • ­følge opp entreprenørenes kvalitetssystemer og HMS ­arbeid
 • ­holde god kontakt med vegbrukere og vegens naboer
 • ­jobbe i nært samarbeid med byggeleder og være byggeleders faste stedfortreder
 • ­må også utføre kontroll for kryssing og nærføringer

Kvalifikasjoner

 • relevant erfaring
 • du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT­ verktøy
 • du må ha førerkort klasse B
 • stillingen vil innebære en del reising

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.