Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel - Byggeledere

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen/ Vegseksjonen/ enhetene Utbygging øst og Utbygging vest har tre 100% faste ledige stillinger som byggeleder.

Om enheten

Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandat som en aktiv samfunnsutvikler på en god måte. Innlandet fylkeskommune har ansvaret for ca. 7000 km fylkesveg.
Du får muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i innlandet.

Enhetene Utbygging øst og Utbygging vest skal bidra til at Vegseksjonen når sine satte mål i henhold til politisk vedtatt Handlings og utbedringsprogram for fylkesveger. Enhetene har egen portefølje med ansvar for økonomi, SHA, ytre miljø, kontrakts utarbeidelse og strategi, kontrahering av entreprenør og oppfølging av entreprenør i utbyggingsfasen. På enhetene har vi ansatte innen prosjektledelse, byggeledelse, kontrollingeniører og byggherrestøtte.

Vi søker deg som

 • har relevant kompetanse og erfaring innen samferdsel
 • liker systematisk arbeid og er nøyaktig å kvalitetsbevisst
 • har god kontrakt og økonomi forståelse
 • kan håndtere krevende forhandlingssituasjoner
 • liker å ta initiativ til å finne nye løsninger og verktøy for at vi skal ivareta vårt byggherreansvar på en profesjonell og effektiv måte
 • har evnen og interessen til både selvstendig arbeid og skape resultater sammen med andre
 • liker å drive prosjekter fremover
 • har praktisk sans
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver 

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø og gode kollegaer
 • interessante arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidshverdag – fleksitidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • opplæring med opplegg for onboarding
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • mulighet for hjemmekontor inntil 2 dager i uka
 • gode utviklingsmuligheter for den rette
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • arbeidssted:
  • Utbygging øst: Hamar
  • Utbygging vest: Gjøvik og Gjøvik/Fagernes/Lillehammer

Stillingene inngår i et samarbeid med flere fagområder med et bredt byggherremiljø på Vegseksjonen

Arbeidsoppgaver

Vi søker byggeledere som har god forståelse av byggelederrollen. Du får teknisk og økonomisk ansvar for egne prosjekter. Faglig tyngde er en forutsetning, men det er like viktig at du er ryddig og har evne til å uttrykke deg godt muntlig og skriftlig og at du har gode samarbeidsevner. Ditt bidrag vil være viktig for et godt resultat for hele avdelingen.

 • bistå i reguleringsplanfase etter behov
 • utarbeidelse av byggeplan og kontraktsdokumenter
 • bistå ved valg av kontraktsstrategi
 • koordinere arbeidet mot andre faggrupper
 • gjennomføre anskaffelsen i samarbeid med byggherrestøtte
 • lede gjennomføringen av kontrakter mot entreprenør, både på utbedring og investering
 • følge opp og ha kontakt med grunneiere, kabeletater, andre berørte parter, media, og andre myndigheter m.m.
 • pådriver for leveranser av prosjekter på HMS, økonomi, tid og riktig kvalitet
 • påse at våre system med styrende dokumenter utarbeides og relevant regelverk følges i våre kontrakter
 • bidra i arbeidet for en seriøs byggenæring i samarbeid med byggherremiljøet og anleggsbransjen
 • overlevering av ferdige tiltak til drift, og bistå drift som fagressurs ved behov
 • oppfølging av gjennomføringsavtaler
 • nye og andre oppgaver kan tilkomme stillingene

Kvalifikasjoner

 • har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år
 • har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • erfaring fra samferdselsprosjekter, gjerne med bru eller betongkompetanse
 • kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig. Minimum nivå C1 (CEFR)
 • førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.