Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel - Byggeleder, Tynset

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Driftsseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som byggeleder/kontrollingeniør.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune skal bli en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på god måte.

Driftsseksjonen i samferdselsavdelingen i Innlandet vil ha ansvar for drift og ordinært vedlikehold av 6872 km fylkesveg i Innlandet fylke. Seksjonens leveranser skal være:

- profesjonell drift av vegnettet, med høy kvalitet, som gir god og sikker framkommelighet, inkl. akutt vedlikehold 

- drift av Ransfjordferja inkl. kaianlegg

- ordinært vedlikehold, inkl. forarbeider dekke, ordinær dekkelegging, ordinær vegmerking (vedlikeholdsmerking)

- tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging, inkl. inspeksjoner, objektog tilstandsregistrering

Innholdet i flere av stillingene vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene.  

Vi søker deg som

 • har evne til å samarbeide med andre på en god måte
 • ­har god kontrakts­ og økonomiforståelse
 • ­har kjennskap til regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt
 • ­har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • er selvstendig, målrettet og jobber strukturert
 • har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner
 • ­har evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter
 • ­er fleksibel til arbeidsoppgaver

  Nærhet til kontraktsområdet er en fordel.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • arbeidssted Tynset 
 • stillingen vil innebære noe reisevirksomhet
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk 

Arbeidsoppgaver

 • ta del i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og i anbudsprosessen
 • planlegging av drift­/vedlikeholdstiltak på fylkesvegene i kontraktsområdet
 • følge opp entreprenøren sitt arbeid, herunder behandle tekniske avklaringer og endringer, samt følge opp kontinuerlig forbedring i utførelsen av kontraktens prosesse
 • utarbeide gode kontrollplaner, gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater
 • innmelding og behandling av data i NVDB
 • ­være HMS ­koordinator og ha ansvar innenfor HMS i kontraktsområdet
 • ansvar for og stort fokus på å rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi
 • avslutte og dokumentere gjennomførte tiltak
 • ­ha kontakt med kommuner, grunneiere, naboer og andre berørte parter
 • ­ha tett kontakt med interne og eksterne samarbeidspartenere og være en aktiv pådriver for å skape gode samhandlingsforhold i kontraktsområdet
 • det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller ved spesielle hendelser

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra drift og vedlikehold av veg

 • fagkunnskap om oppfølging av driftskontrakter
 • gode kunnskaper i bruk av IKT­verktøy
 • Søkere må ha førerkort for bil (klasse B)

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.