• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083722
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Sambandsbefal

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur.
Cyberforsvaret har 1150 ansatte fordelt på en rekke tjenestesteder og har sitt hovedkvarter på Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

Cyberforsvarets CIS-regiment er ansvarlig for sambandsunderstøttelse av Forsvarets og totalforsvarets virksomhet rundt om i Norge, og understøtter Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret med forskjellige typer sambands og IKT-løsninger i fred, krise og krig. Regimentet er organisert med tre bataljoner med ansvar for henholdsvis Nord-Norge, Reitan og Sør-Norge. Cyberforsvarets CIS-regiment ledes fra Kolsås utenfor Oslo.

Ved regimentstaben på Kolsås er det nå ledig stilling som sambandsbefal (assisterende G-6). Stillingen utlyses for fast tilsetting på T60 vilkår, og er på gradsnivået Stabssersjant/Flottiljemester (OR7). Kvalifiserte søkere vil innstilles i forsvarsjefens råd i uke 21.

Kvalifikasjoner:

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner (må-krav):

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) - Søker må kunne tilsettes i grad
  som Stabssersjant/Flottiljemester (OR7). Relevant sivil utdanning og arbeidserfaring vil kunne vurderes
  for godskriving mot OR7 grad. Normalt krever overgang til OR7 en total gradsansiennitet på 13 år. Gradsystemet i forsvaret er nærmere beskrevet på https://www.forsvaret.no/soldaterogansatte/ansatt/ansettelsesforhold/ordning-for-militaert-tilsatte
 • Norsk statsborgerskap
 • Søkere vurderes opp mot relevant arbeidserfaring og utdanning innen stillingens
  arbeidsoppgaver/ansvarsområde.

For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet (MEDSEL) og godkjent sikkerhetsklarering. Disse kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. For denne stillingen kreves klarering for Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret, og fysisk test til karakter 4 i utholdenhet og styrke for fast tilsetting på T60 vilkår. Du kan lese mer om fysisk test på forsvaret.no.

Personlige egenskaper:

 • God arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Må kunne arbeide strukturert (være nøyaktig og systematisk)
 • Personlig egenhet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

Vi tilbyr

 • Stillingen gir fast tilsetting i Forsvaret (T-60) med plassering på søknadssystemet.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Vi har mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Jobb i et godt og løsningsorientert arbeidsmiljø.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet etter behov.
 • Det kan søkes om pendlerrettigheter og pendlerbolig.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, Ltr 63-69, for tiden kr 584.700 ,- til kr 648.700,- pr år. Det
  trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, med ønske om snarlig tiltredelse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083722
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023