Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  02.07.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2987271
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sakshandsamar 100 % fast, Koordineringssenteret

 

Om avdelinga:

Øygarden kommune har oppretta ei ny avdelig som har fått namnet Koordineringssenteret. Oppgåver som er lagt til denne eininga er; Sakshandsaming etter Lov om Helse og omsorgs tenestelova, samhandling og samskaping med ulike einingar under Kommunalsjef Helse og velferd. Den ledige stillinga er lagt til saksområdet Rus og Psykisk helse. Ein vil jobbe i team og skal få vera med å vidareutvikla gode rutinar og samarbeidsavtaler mellom ulike Einingar innanfor Helse og velferd samt andre Kommunalsjefsområde i kommunen. 

Arbeidstad er i kommunedelsenter Skogsskiftet.

Arbeidsoppgåver:

 • Sakshandsaming
 • Samhandling og være med å leggja til rette for gode solide tenester til innbyggjarar i kommunen vår  

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Helse og sosialfagleg høgskule utdanning
 • Erfaring med sakshandsaming 
 • Erfaring med arbeid innanfor Rus og Psykisk helse

Ønskjeleg med:

 • Vidareutdanning innanfor rus og psykisk helse
 • God kjennskap til kommunal drift samt samarbeid med spesialisthelsetenesta

 

Personlege eigenskapar:

 • Positiv og løysningsorientert
 • Like å jobbe i team samtidig ha egen-drive
 • Strukturert og har gode skriftlige framstillingsevne

 Anna:

 • Sertifikat er naudsynt

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.