Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Saksbehandler (vikariat)

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. 
 
Seksjon for Byggdrift er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom.
 
Seksjon Byggdrift er Eiendomsavdelingens utførende "bemanningspool" og omfatter to driftsenheter; Renhold og Drift – og vedlikehold i tillegg enheten som ivaretar lagerdrift, ombrukslager, miljøstasjon og servicebilene i Eiendom. Enhetene utvikles stadig basert på overordnete beslutninger med mål for en bedre verdibevaring med klimavennlige produkter. Driftsenhetene har ansvar og myndighet for planlegging av drift og vedlikehold, herunder prioriteringer og etterlevelse av prosjekteringsanvisninger. 
Vi skal styrke og utvikle fagkompetanse i eksisterende og nye fagmiljøer slik at en oppnår enda bedre ressursutnyttelse med riktig kvalitet. Som en del av en oppgaveløsningsbasert avdeling, bidrar seksjonen med dokumentasjon av oppgaver og videre plan for disse. Økt samhandling på tvers i avdelingen men også med andre interessepartnere.  Byggdrift skal bidra med gode leveranser slik at innbyggerne får gode og effektive bygg og boliger. Vi skal utvikle oss slik at vi bidrar til lavere kostander i tjenesteproduksjonen og med riktig kvalitet på tjenestene,  
  
I Byggdrift er vi for tiden 389 personer som daglig arbeider i kommunes bygg/boliger. Av disse er 210 kvinner og 179 menn som utgjør omtrentlig 350 årsverk. Vi har et mangfold og har ansatte med etnisk bakgrunn fra 43 land. Vi har fokus både på integrering og samfunnsansvar ved å legge til rette for å få flere i arbeid.  Seksjonen er godkjent lærebedrift i flere byggfag og ved opprettelse av nye fagmiljøer kan det etter hvert også etableres nye lærefag. Vi leverer varer og tjenester innen renhold, vaktmester og byggvedlikehold, oppussing av boliger, flytteoppdrag, skadedyrbegrensing i tillegg kommunens satsning på ombruk av inventar og bygningsmateriell.   
 
Vi søker etter dyktig saksbehandler i vikariat med varighet på 1 år med stillingsstørrelse 100% for snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjoner:

 • Høgskole/ universitetsutdannet innen Personal/ HMS/ HR/ ledelse, alternativt relevant arbeidserfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende utdanning
 • Svært strukturert, effektiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Økonomisk og forretningsmessig innsikt og forståelse
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • God systemforståelser og dyktig på programvarer tilsvarende som excel, power point, word

Det vil være en fordel om du har kjennskap til kommunal saksbehandling og er kjent med fagsystemer som Public 360, Visma, LØP (lønns og personalsystem), Webcruiter.
    
Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  

Personlige egenskaper:

 Vi søker etter deg som er dyktig på å legge til rette for god dialog, og som bygger gode relasjoner.

 • Vi ser etter deg som naturlig oppfatter helheter og sammenhenger, og som metodisk planlegger ditt arbeid.
 • Vi ønsker oss deg som er drevet av å oppnå resultater, setter tydelige mål og viser sterke evner til å realisere disse.
 • Vi har behov for deg som kan jobbe selvstendig og organisert, som utmerker seg i samarbeid.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, stillingskode: 753100 Saksbehandler med høyskoleutdanning (lønnskapittel 4)
 • Gode pensjonsordninger
 • Positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Seksjon med bred tverrfaglig kompetanse
 • Mulig for å påvirke egen arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor