Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Saksbehandler/sekretær - Enhet for henvisning og pasientkoordinering

Offentlig forvaltning

Kreftklinikken, Avdeling for kreftbehandling har aktivitet på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom. Det dreier seg som oftest om strålebehandling, medikamentell behandling og lindrende behandling.

Enhet for henvisning og pasientkoordinering har en stab med forløpskoordinatorer og saksbehandlere som arbeider i team innen mage-/tarmkreft, uroonkologi, testikkelkreft, lungekreft, brystkreft, sarkom, thyreoidea kreft, barnekreft, hjerne- og ryggmargsvulster, maling melanom, hudkreft, lymfom og øre-nese- hals svulster.

Som saksbehandler hos oss vil du jobbe i team med innkommende henvisninger til avdelingen og videre planlegging av pasientens forløp. Arbeidssted vil være på  Radiumhospitalet eller Ullevål sykehus

Endring i organisasjonstilknytning, arbeidslokasjon og arbeids- og ansvarsområde må påregnes.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrering, kvalitetssikring og oppfølging av henvisninger og ventelister
 • Samarbeide med andre avdelinger for å sikre gode overganger for pasientene mellom avdelingene
 • Registrere innkommende henvisninger elektronisk og på fax
 • Innhenting av aktuelle dokumenter fra samarbeidende aktører
 • Ansvar for at korrekte rettighetsdatoer og frister er med i henvisningen
 • Sende henvisninger til lege for vurdering
 • Ansvarlig for dokumentbehandling i Dips 
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant helsefaglig bakgrunn
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap om kreftbehandling
 • God IKT-kompetanse, kunnskap om våre pasientadministrative systemer, elektronisk pasientjournal og andre fagsystemer
 • Stillingsinnehaver bør ha dokumenterte gode samarbeidsevner, faglig engasjement, være fleksibel, ha gode kommunikasjonsevner med kolleger og pasienter og ha gode evner til å prioritere, vurdere og gi veiledning
 • Gjennomgått intern henvisningssertifiseringskurs

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til å jobbe strukturert og systematisk i en til dels travel hverdag
 • Være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høgt faglig nivå
 • Mulighet til personlig utvikling innen gjeldende fag
 • Hyggelig arbeidsplass i et hektisk miljø
 • Dagtidsarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale