Ledig stilling

Stavanger Kommune

Saksbehandler - regnskap vikar

 

Vi søker deg som vil bidra til å opprettholde driften i regnskapsseksjonen og gjerne bidra til å løfte tjenestene ett hakk opp! Både nyutdannede og søkere med erfaring er velkomne til å søke.

Regnskapsseksjonen fører regnskapet til Stavanger kommune, kommunale foretak, interkommunale selskap, kommunale aksjeselskap m.fl. Vi leverer regnskap med høy faglig kvalitet. Vi gir støtte, veiledning og tolkning av regelverket, slik at våre oppdragsgivere og deres ledere får viktig og tidsriktig styringsinformasjon.

Vi har stor spennvidde i ansvar og oppgaver med høye krav til leveranse. Mange av arbeidsoppgavene er gjentakende aktiviteter gjennom året og utføres med ulike mellomrom (månedlig, kvartalsvis og årlig). Forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser står derfor sentralt i  vårt utviklingsarbeid. Kompetanse, kompetanseutvikling og utvikling er viktige suksessfaktorer for måloppnåelse.

Du vil få 14 kjekke og dyktige kollegaer med variert kompetanse innen regnskapsområdet. Årsoppgjørsperioden i januar og februar er den mest hektiske perioden for oss. I denne perioden er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgavene og hjelper hverandre. 

Vi har nå et ledig vikariat over ett år i 100% stilling. Vi søker deg som vil bidra til å opprettholde driften i seksjonen og gjerne bidra til å løfte tjenestene ett hakk opp.

 

Arbeidsoppgaver:

Regnskapsføring, avstemming, analyse og rapportering for kommune og selskaper
Måneds- og årsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap
Intern kontroll
Rådgivning og veiledning overfor våre oppdragsgivere og deres ledere
Effektivisering av arbeidsprosesser, inkludert utvikling av interne rutiner
Bidra til kompetansedeling i seksjonen

Oppgaver innen seksjonens ansvarsområdet vil bli tildelt avhengig av kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner:

Du har relevant utdanning innen økonomi, regnskap eller revisjon, minimum på bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
Du har gjerne noen års erfaring innen regnskap, men nyutdannede oppfordres til å søke
Du har gode it-kunnskaper og evner å benytte systemene til din fordel i arbeidshverdagen
Du har kjennskap til regelverket vi er satt til å etterleve, blant annet kommuneloven og regnskapsloven
Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk. For søkere med annet morsmål enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2

Personlige egenskaper:

Du er en pådriver for forbedring og utvikling
Du vedlikeholder, utvikler og deler din kompetanse
Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du er interessert i effektivisering av arbeidsprosesser, gjerne gjennom digitalisering

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

En arbeidsplass med muligheter for utvikling
Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor
Moderne kontorfasiliteter i Stavanger sentrum med innendørs sykkelparkering
Gode pensjons- og forsikringsordninger og attraktive velferdsordninger
HjemJobbHjem
Lønn etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 753100 saksbehandler med høgskoleutdanning eller stillingskoder 655904 saksbehandler

Vi ber om at godkjente vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysningene kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfristens utløp, dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.