Ledig stilling

Stavanger Kommune

Saksbehandler lønn

Seksjon lønn er en del av Regnskap og Lønn i Stavanger kommune. Seksjonen har det løpende ansvar for lønnsutbetalinger, refusjonskrav og reiseregninger med mer i kommunen. Seksjonen har 26 ansatte og har ansvar for utlønning av ca. 12 000 medarbeidere i Stavanger kommune, kommunale foretak og interkommunale selskap hver måned.
Stavanger kommune benytter lønns og personalsystemet Agresso. Vi står i de nærmeste årene foran en vurdering om å ta i bruk automatiserende løsninger på flere områder, noe som også berører lønnsfunksjonen.
Stillingen er knyttet opp til fraværsgruppen som koordinerer refusjonsområdet.

Arbeidsoppgaver:

• Refusjonsbehandling av sykepenger, foreldrepenger og annet
• Behandling av fravær i lønnssystemet
• Delta aktivt i arbeid med å forbedre arbeidsprosessene i seksjonen
• Være en fagperson til hjelp for virksomhetene i Stavanger kommune

Kvalifikasjoner:

• Høgskoleutdanning innenfor regnskap, lønn,  økonomi. (Riktig erfaring kan erstatte utdanningskrav).
• Du har kompetanse innenfor lønn, herunder regelverk blant annet for sykepenger, foreldrepenger og andre refusjonsordninger.
• Du behersker excel og har generelt gode IT-kunnskaper
• Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

• Du er strukturert, nøyaktig og har evne til å kunne forenkle /forbedre arbeidsrutiner
• Du er fleksibel, rask til å snu deg rundt, delta på teammøter, møte utfordringer på telefon fra virksomheter og løse disse.
• Du kan muntlig veilede virksomheter også i små plenum
• Det er naturlig for deg å samarbeide og dele din kompetanse med kolleger og andre samarbeidspartnere.
• Du holder deg oppdatert om endringer i regelverket på fagområdet
• Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver.

Vi tilbyr:

• Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP)

• Fleksibel arbeidstid
• Ulike velferdsordninger som blant annet HjemjobbHjem, kantine og rabattordninger på treningssentre