• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3964817
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Saksbehandler innen psykisk helse og rus

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% stilling som saksbehandler innen fagfeltet psykisk helse og rus. Stillingen er organisert i Tjeneste- og utviklingsavdelingen. Tjeneste- og utviklingsavdelingen har ansvar for å behandle søknader om helse- og omsorgstjenester samt ansvar for fag- og styringsprogrammer. I tillegg til saksbehandlere, har avdelingen fagkoordinatorstillinger innen demens, psykisk helse, kreft, rehabilitering, velferdsteknologi og tjenester til funksjonshemmede. Til avdelingen ligger også koordinerende enhet.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Vi jobber i et tverrfaglig og kreativt miljø.

 • Arbeidstid og fleksitid i henhold til kommunens rutiner
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

Stillingsinnhold:

 • Saksbehandle søknader og fatte vedtak hovedsakelig innen fagområdet tjenester innen psykisk helse og rus
 • I tillegg vil saksbehandler følge opp andre oppgaver ved avdelingen
 • Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Tett samarbeid med Kongsberghjelpa, øvrige saksbehandlere, ansatte i Kongsberg kommune og i spesialisthelsetjenesten

 Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier, sosionom eller vernepleier med norsk autorisasjon
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus

Krav og ønsker:

 • Videreutdanning innen helserett/forvaltningsrett, eventuelt krav om å ta helserett innen tre år
 • Kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • God kompetanse på kommunal forvaltning, saksbehandlingsregler, relevant lovverk og utøvelse av skjønn
 • Arbeidserfaring fra relevante offentlig helse- og omsorgstjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kompetanse i bruk av data, særlig kjennskap til profil
 • God økonomiforståelse og kjennskap til offentlige rapporter
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I stillingen der det kreves, må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse. 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3964817
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune