• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4138511
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Saksbehandler Boligsosialt team

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tildelingsenheten for helse -og sosiale tjenester

Sektor helse og velferd i Lillehammer kommune står foran utviklings - og omstillingsprosesser de nærmeste årene. Tildelingsenheten saksbehandler søknader etter forvaltningsloven og etter helse - og omsorgstjenesteloven til innbyggere i alle aldre.

Arbeidet bygger på å gi alle brukere mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på økt selvhjulpenhet og opplevelse av mestring ut fra den enkeltes forutsetning. Brukermedvirkning, dialog og involvering, også av pårørende, er viktig for å nå dette målet.

Enheten er organisert i fire team. Boligsosialt team er et av dem. Kommuneplan "Helhetlig bolig politisk plan for Lillehammer 2021-2030" med utgangspunkt i nasjonal strategi er retningsgivende.


Boligsosialt team jobber med Husbankens virkemidler (startlån og bostøtte), ulike tilskuddsordninger, kommunal bostøtte og utleie av kommunale boliger. Vi er et tverrfaglig team. som samarbeider tett med andre instanser i og utenfor kommunen.

Målet er at alle skal bo trygt og godt, og boligsosialt team medvirker til å skaffe innbyggere bolig, dersom de ikke klarer det på egenhånd. Målgruppen for startlån er vanskeligstilte på boligmarkedet, som ikke har mulighet til å finansiere boligkjøp med ordinært lån i bank. Barnefamilier og langvarig vanskeligstilte er prioritert.  Saksbehandlingen krever både grundige vurderinger, stor grad av nøyaktighet og forståelse for mennesker. Vi jobber med sårbare målgrupper, med sammensatt problematikk.

Arbeidsoppgaver:

Hovedvekten av arbeidsoppgaver for denne stillingen vil være knyttet til saksbehandling av:

- søknader om startlån. Veiledning underveis i hele prosessen. 

- ulike tilskuddsordninger ( tilskudd til etablering, tilskudd til utbedring, tilskudd til utredning, tilskudd til prosjektering)

- bostøtte

Stillingen vil også bidra i forhold til andre oppgaver teamet er involvert i knyttet til det boligsosiale feltet i kommunen. Dette kan dreie seg om rapportering, "leie til eie" prosjekter, utvikling av rutiner og oppfølging av brukere som allerede har innvilget startlån.

Kvalifikasjoner:

Utdannelse på minimum bachelornivå innen juridiske fag, økonomi, eiendomsmegling, samfunnsvitenskapelige- og sosialfaglige fag.

God økonomisk/tall forståelse, gjerne med innsikt i personlig økonomi.

Gode IKT ferdigheter.

Evner til å sette seg inn i til enhver tids gjeldende lovverk, retningslinjer og nasjonale føringer.

Gjerne forståelse for boligmarkedet og kjøpsprosessen.

Saksbehandlererfaring og kjennskap til forvaltningsloven er en fordel.

God og muntlig fremstillingsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med brukere og kollegaer. Evne å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon, på tvers av kulturer. Relasjonskompetanse. 

Faglig engasjert.

Fleksibel og endringsvillig.

Jobber selvstendig.

Vi tilbyr:

Faglige utfordrende arbeidsoppgaver i et team som hele tiden prøver å utvikle seg. 

Store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag.

Gode pensjonsordninger

 
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4138511
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune