Ledig stilling

Elverum kommune

Saksbehandler barnevern

Offentlig forvaltning

Stillingen er plassert i sektor Familie- og helse under barneverntjenesten, hvor det pr. dato er 23 årsverk. barneverntjenesten er organisert i et undersøkelsesteam, ett tiltaksteam og ett omsorgsteam. Alle teamene har tilknyttet en fagleder. Tjenesten har også 4 miljøterapeuter. Stilling som utlyses vil være i omsorgsteam.

Barneverntjenesten skal sikre at alle barn som lever under forhold om kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Denne oppgaven skal løses så langt det lar seg gjøre der barnet bor og i samarbeid med omsorgspersonene. Som ansatt i barneverntjenesten skal du jobbe med endringsarbeid ved hjelp av metodiske veiledningsverktøy.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av barn/unge som er plassert utenfor hjemmet
 • Oppfølging og veiledning av biologisk familie
 • Oppfølging og veiledning av fosterhjem
 • Samarbeid med andre instanser
 • Arbeid med nærnettverk til barnet/familien
 • Oppfølging av ungdom med ettervern

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor barnevernspedagog eller sosionom
 • Det er ønskelig med master eller annen relevant videreutdanning
 • Kompetanse innen metodisk foreldreveiledning er ønskelig: kurs/sertifisering i metoder/verktøy som COS-P, PMTO, ICDP, DUÅ eller barnesamtalen
 • Arbeidserfaring fra kommunal barneverntjeneste, eller annen relevant erfaring i arbeid med barn og unge. gjerne fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort kl. B
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Egnethet til å arbeide innen barnevern vil bli tillagt stor vekt
 • Ha god samtalekompetanse
 • Gode samarbeidsevner, samt å kunne jobbe tverretatlig
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å bidra positivt i et hektisk arbeidsmiljø, og være en god teambygger
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i hht gjeldene tariffavtale
 • Mulighet for videreutdanning
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Offentlig pensjonsordning