Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3280961
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Saksbehandler av helse- og omsorgstjenester

Har du lyst til å være med å utvikle morgendagens helse- og omsorgstjenester? Har du lyst på en spennende stilling som saksbehandler innenfor helse- og omsorgstjenester og rehabilitering? Blir du motivert og fokusert av nye og utfordrende oppgaver? Da kan dette være stillingen for deg!
 
Bydel Frogner ved enhet for mestring og folkehelse søker etter saksbehandler til vårt sykehus/helsehusteam til et 100% vikariat i seksjon mottak og mestring.
 
Seksjon for mottak og mestring har per tiden ansvaret for utredning og oppfølging av søknader om helse – og omsorgstjenester fra innbyggere som ikke har tjenester fra tidligere. Sentralt for seksjonen står fokus på mestring av dagliglivets aktiviteter for å kunne bli boende hjemme og/eller gjenvinne funksjon. Arbeidet skjer i tett samarbeid med innbyggeren, pårørende og ulike samarbeidspartnere i og utenfor bydelen. Bydelen har en tydelig satsing med implementering av velferdsteknologi i innbyggers hjem, og seksjonen vurderer også behov for velferdsteknologi.
 
Seksjonen er tverrfaglig sammensatt, og består av hyggelige og svært kompetente medarbeidere med høy fagkompetanse. Seksjonen består av funksjonene innbyggerkontakt, saksbehandlere, mestringsteam og hverdagsrehabiliteringsteam.
 
Stillingen som saksbehandler skal per tiden jobbe med arbeidsoppgaver tilknyttet innbyggere som blir lagt inn på sykehus og deres pasientforløp. Det er en viktig oppgave å skape trygge og gode forløp. Sentralt i stillingen er å foreta gode vurderinger av innbyggers funksjon, og kunne ta avgjørelser og iverksette tiltak ihht situasjonen.
 
Bydelen er i stor utvikling, og medvirkning, samskaping og innovasjon er sentralt.

Arbeidsoppgaver

- utrede, kartlegge og følge opp behov for helse og omsorgstjenester i forhold til kognitiv, psykisk og fysisk funksjon hos innbygger
- kommunikasjon med sykehus/helsehus rundt inneliggende og utskrivningsklare innbyggere
- saksbehandle søknader etter helse - og omsorgstjenestelovgivningen, herunder skrive vedtak, re-vurdere vedtak, samt håndtere klagesaker
- iverksette riktige tiltak og utføre annen administrasjon knyttet til oppfølgingen og forvaltningen av innbyggers søknad om for helse- og omsorgstjenester
- samarbeide tett med andre team i enheten, hjemmetjenesten og andre aktuelle
- andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov

Kvalifikasjoner
- ønskelig med erfaring fra saksbehandling av kommunale helse - og omsorgstjenester ved utskrivelse fra sykehus/helsehus
- relevant høyskoleutdanning innen sykepleie. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vil vurderes dersom kompetansen og arbeidserfaringen er relevant.
- fordel med erfaring fra lignende arbeidsoppgaver, samt arbeid i førstelinjetjenesten
- gode samarbeidsevner og kunne bidra i et tverrfaglig team
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
- vi søker en positiv, motivert, engasjert medarbeider og kollega
- du må være løsningsfokusert, utviklingsorientert og fleksibel
- evne og interesse for tverrfaglig samarbeid med ulike sektorer og fagenheter
- personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr

- dagarbeidstid med fleksitid
- spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med inspirerende kolleger
- en utfordrende jobb hvor ingen dager er like
- godt arbeidsmiljø
- lønn etter kompetanse og erfaring