Ledig stilling

Stavanger Kommune

Saksbehandler - administrasjon, stab oppvekst og utdanning 

Tjenesteområdene barnehage, skole og barn, unge og familie er organisert under felles ledelse i Oppvekst og utdanning. Tjenesteområdet er det største i Stavanger kommune, med rundt 4500 ansatte, fordelt 20 barnehagevirksomheter, 47 skoler, ni kommunedekkendene virksomheter og en tverrfaglig stab. Sammen arbeider vi med oppdraget vårt, som er å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet.

Staben i Oppvekst og utdanning arbeider med plan- og utredningsoppgaver, forvaltningsoppgaver og med å følge opp og støtte virksomhetene. Kvalitetsutvikling og internkontroll er også viktige arbeidsoppgaver. Staben har om lag 35 medarbeidere, og er teamorganisert.

Vi skal nå rekruttere ny medarbeider til staben, som særlig skal arbeide med administrative oppgaver. Vi ser etter deg som har interesse og forståelse for oppdraget, og som ønsker å bidra til effektiv oppgaveløsning. Vi ser først og fremst etter kandidater med erfaring, men nyutdannede kan også søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Økonomirelaterte oppgaver;  innkjøp, faktura, attestering, rapportering, tilskudd, refusjoner m.m.
 • Personalrelaterte oppgaver; MinTid, Lønns-og personalsystemet m.m.
 • Generell saksbehandling inkl. vedtak innenfor barnehage- og skoleområdet
 • Innsynsbegjæringer
 • Administrativ støtte til direktør og ledergruppe
 • Andre administrative oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen 

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning innen kontor/administrasjon/økonomi/organisasjon - gjerne bachelorgrad
 • Det er ønskelig med erfaring fra økonomi- og personaladministrative oppgaver
 • Du har gode datakunnskaper og digitale ferdigheter
 • Det er en fordel dersom du kjenner til kommunens administrative IKT-systemer
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig sektor
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.


Personlige egenskaper:

 • Du er serviceorientert og evner å mestre mange parallelle henvendelser
 • Du er strukturert, nøyaktig og opptatt av kvalitet i arbeidet
 • Du ser muligheter for forbedring av arbeidsprosesser
 • Du kan jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du tar initiativ til å avhjelpe kollegaer eller griper fatt i oppgaver som presenterer seg
 • Du må evne å aktivt søke informasjon du trenger for å løse oppgavene
 • Du må kunne trives med høyt arbeidspress, tidsfrister og prioritere hastesaker ved behov
 • Du trives med arbeidsdager som er varierte og som kan være uforutsigbare

Vi tilbyr:

 • Spennende, meningsfylte og varierte oppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Nye og flotte kontorer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem-jobb-hjem ordning
 • Treningstilbud
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingskode 655904 - saksbehandler / stillingskode 753100 saksbehandler med høgskoleutdanning