Ledig stilling

Trondheim Kommune

Saksbehandler

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, avdeling Helse- og velferdskontor, 0-18 år, er det fra 1. desember 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som saksbehandler. Avdelingen har ansvar for saksbehandling av kommunale helse- og omsorgstjenester for barn i hele Trondheim kommune.

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge gir helsetjenester og ulike former for avlastende tjenester til barn og familier med slike behov. Helse- og velferdskontor, 0-18 år er Helse- og avlastningstjenestens for barn og unge sitt saksbehandlingskontor. Avdelingen er også kommunens koordinerende enhet for barn. Koordinerende enhet har ansvar for oppnevning av barnekoordinator og igangsetting av individuell plan. Arbeidssted er på Saupstadsenteret, Reier Søbstads veg 18.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves 3-årig helse- , sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.
 • Det kreves kunnskap om barn med ulike funksjonsnedsettelser. 
 • Det er ønskelig med kunnskap om hvordan det å ha et barn med funksjonsnedsettelse kan virke inn på familien. 
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring, spesielt saksbehandling og koordinering.
 • Det er ønskelig med erfaring med fremmedspråklige familier.
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning, spesielt veiledning og psykisk helsearbeid.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med individuell plan.

Personlige egenskaper:

 • Søkeren må ha evne til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Søkeren må ha god samhandlingskompetanse, relasjonskompetanse og refleksjonsevne.
 • Søkeren må ha god evne til prosessledelse.
 • Søkeren må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Søkeren må være personlig egnet med tanke på å ha god arbeidskapasitet og tåle stort arbeidspress.
 • Søkeren må vise evne til å reflektere over enhetens oppdrag og tjenesteutvikling.
 • Søkeren må både kunne jobbe selvstendig og i team, og ha god evne til selvledelse.
 • Søkeren må være endringsvillig og ha endringskompetanse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i avdelingen.
 • Mulighet for å videreutvikle avdelingen og enheten.
 • Relevant kompetanseutvikling.
 • Engasjerte kolleger med lang erfaring og høy kompetanse.
 • Positivt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.