• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4322314
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 12.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Saksbehandler

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% stilling som saksbehandler hovedsakelig innen tjenester til hjemmeboende, herunder helsehjelp og praktisk bistand, BPA og omsorgsstønad. Stillingen er organisert i Tjeneste- og utviklingsavdelingen. Tjeneste- og utviklingsavdelingen har ansvar for å behandle søknader om helse- og omsorgstjenester samt ansvar for fag- og styringsprogrammer. I tillegg til saksbehandlere, har avdelingen fagkoordinatorstillinger innen demens, psykisk helse, kreft, rehabilitering, velferdsteknologi og tjenester til funksjonshemmede. Til avdelingen ligger også koordinerende enhet. Stillingen har en viktig rolle i å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstilbud, herunder den totale ressursfordelingen. I dette ligger at helhetlig pasientforløp sikres ved at rett tjeneste gis til rett bruker, til rett tid, i tråd med gjeldende lover og regler.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Vi jobber i et tverrfaglig og kreativt miljø.

 • Arbeidstid og fleksitid i henhold til kommunens rutiner
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

Stillingsinnhold:

 • Saksbehandle søknader og fatte vedtak hovedsakelig innen tjenester til hjemmeboende
 • I tillegg vil saksbehandler følge opp andre oppgaver ved avdelingen
 • Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Tett samarbeid med hjemmetjenesten, kollegaer på avdelingen, ansatte i Kongsberg kommune og i spesialisthelsetjenesten
 • Tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå, ihht til målsettinger og strategier i helse og omsorg sine temaplaner og vedtatt budsjett- og handlingsplan
 • Opplysnings og informasjonsplikt ift rettigheter og muligheter innen de kommunale helsetjenester

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier

Krav og ønsker:

 • Videreutdanning innen helserett/forvaltningsrett, eventuelt krav om å ta helserett innen to år
 • Kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • God kompetanse på kommunal forvaltning, saksbehandlingsregler, relevant lovverk og utøvelse av skjønn
 • Arbeidserfaring fra relevante offentlig helse- og omsorgstjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kompetanse i bruk av data, særlig kjennskap til profil
 • God økonomiforståelse og kjennskap til offentlige rapporter
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I stillingen der det kreves, må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4322314
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 12.01.2022