Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3271798
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Saksbehandler

Ved Barne- og familietjenesten Lerkendal er det fra 1. desember 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som saksbehandler innenfor helse- og omsorgstjenesteloven 0-18 år.

Stillingen er tilknyttet avdeling Habilitering/helse og omsorg 0-18 år som har ansvar for funksjonen Koordinerende enhet for barn i bydelene Heimdal og Lerkendal. Det er foreslått omstrukturering for avdelingen og den som ansettes må være forberedt på at det kan skje endring av organisatorisk tilhørighet. 

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern, omsorg og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Arbeidet utføres med utgangspunkt i at barn har best av å vokse opp i sitt hjem og vi er opptatte av å  mobilisere nærmiljøet og familiens nettverk. Saksbehandling sikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å sikre koordinert innsats ved hjelp av koordinator og individuelle plan. 

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter Lov om helse- og omsorgstjenester
 • Samarbeid med barn/ungdom og deres foreldre
 • Samarbeid med aktuelle kommunale og andre aktuelle parter
 • Koordinering via tverrfaglig og tverretatlig samarbeid etter samtykke fra familiene/barna
 • Overordnet ansvar for Individuell plan etter Lov om helse- og omsorgstjenester
 • Endring av arbeidsoppgaver må påregnes
 • Bidra til utvikling av fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Det kreves 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
 • Det kreves kunnskap om barn med ulike funksjonsnedsettelser og hvordan dette kan virke inn på familien 
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning, spesielt veiledning og psykisk helsearbeid
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring, spesielt saksbehandling og koordinering
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en person som har evne til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Samhandlingskompetanse, relasjonskompetanse og refleksjonsevne
 • Søkeren må ha god evne til prosessledelse
 • Søkeren må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Søkeren må være personlig egnet med tanke på å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet og kunne stå i pressede situasjoner
 • Søkeren må vise evne til å reflektere over enhetens oppdrag og tjenesteutvikling
 • Søkeren må både kunne jobbe selvstendig og i team, og ha god evne til egenledelse
 • Søkeren må være endringsvillig og ha endringskompetanse
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Relevant kompetanseutvikling
 • Engasjerte kollegaer med lang erfaring og høy kompetanse
 • Positivt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler