Ledig stilling

Østre Toten kommune

Saksbehandler - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Om stillingen:
Østre Toten kommune har ca. 14 955 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Arbeidssted
Tildelingsenheten er kommunens felles adresse for mottak og behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet for re-/habilitering og kommunens boligkontor er også lagt til enheten. Østre Toten kommune er inne i en offensiv satsing på folkehelse, tidlig innsats, egenmestring og samskaping. Det er sentralt at Tildelingsenheten fungerer som spydspiss i denne satsingen og at tjenestetildelingen gjenspeiler disse perspektivene. Kommunen ønsker å sette fokus på å legge til rette for at innbyggerne kan leve sine foretrukne liv med minst mulig inngripen fra kommunale tjenester.

Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen - Kommune 3.0 - bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn for alle gjennom hele livet. Kommunen har derfor fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren.

Enheten er organisert i 2 team med forskjellige ansvarsområder:

Team 1 har ansvar for Husbankens virkemidler og kommunale boliger, tildeling og forvaltning av tjenester innen rus- og psykisk helse, barn- og unge samt mennesker med funksjonsnedsettelser.

Team 2 har ansvar for tildeling og forvaltning av somatiske helse- og omsorgstjenester.
Her er det ledig 1 X 100 % stilling

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes, samt at en må jobbe på tvers av teamene.

Sektorens visjon er:
"Sammen skaper vi fremtidens helse- og omsorgstjenester."

Fakta om stillingen:
-veilede brukere til lavterskeltilbud og frivillige, samt velferdsteknologi
-bidra til at bruker i størst mulig grad oppnår egenmestring
-saksbehandling av søknader og klager på vedtak på helse- og omsorgstjenester.
-koordinering og samhandling med brukere, pårørende, øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten.
-inngå i tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere
-håndtere elektroniske meldingsutveksling mellom helseaktører og koordinere pasientforløp
-oppfølging av tjenesteleverandører.

Krav til søker
For 100% stilling team 2:
Formell utdanning:3- årig relevant utdanning fra høgskole eller universitet. Det kreves autorisasjon som helsepersonell. Ønskelig med relevant videreutdanning/master innen helsefag.
Tidligere praksis: Søker må ha minst 2 års erfaring fra kommunal sektor eller spesialisthelsetjenesten. Gjerne med erfaring fra saksbehandling/forvaltning.
Kvalifikasjonskravene kan fravikes ved dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid. Søker må ha kunnskap om relevant lovverk og forvaltningspraksis.

Personlige egenskaper:
• selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
• tar ansvar, er tydelig og strukturert
• stor arbeidskapasitet
• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og med et tverrfaglig fokus
• god faglig forståelse og med fokus på god ressursutnyttelse
• ønske om å jobbe ut fra et kommune 3.0-perspektiv - felleskapskommunen
• evne til å møte mennesker der de er, og bistå ut i fra deres ressurser
• trygghet i forhold til å stå i situasjoner som kan oppleves som utfordrende/evne til å takle krysspress
• søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil

Stillingen stiller krav til personlig egnethet, og dette vil bli tillagt stor vekt.
Ønskelig med: God kjennskap til arbeid med vanskeligstilte. Erfaring fra veiledning, motivasjons- og endringsarbeid. Menn oppfordres til å søke.

Politiattest påkrevd.

Som ansatt i Østre Toten kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier: nytenkning, respekt og kvalitet.
Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby
• Lønn etter gjeldende vilkår
• Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
• Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
• Trivelig arbeidsplass og et inkluderende arbeidsmiljø
• god pensjons- og forsikringsordning
• IA-bedrift
• Spennende stilling i en kommune med tydelige utviklingsmål og fremtidsrettede satsinger.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.
Ved ledighet i andre stillinger kan eksisterende søkere være aktuelle.